Guide om elektricitet – ordlista och förklaring

Att förstå grundläggande eltermer är viktigt för både nybörjare och erfarna elektriker. I vår kompletta guide, med en pedagogisk ordlista, så hjälper dig att få grepp om elektrisk ström, spänning, volt och effekt samt ger dig tips för att hantera ditt elektriska system på bästa sätt.

Elektricitet är en grundläggande del av våra dagliga liv. Att förstå hur elektricitet fungerar och de termer som används för att beskriva den är avgörande för säkerhet och effektivitet i hemmet. Här, i vår kompletta guide, får du alla svar du kan behöva för att förstå dig på elektricitet med tillhörande termer lite bättre. Vi börjar med huvudfrågan…

Vad är elektricitet?

Elektricitet är flödet av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, genom en ledare som koppartråd. Termer som elektrisk ström, spänning, resistans och effekt är grundläggande för att förstå hur elektriska system fungerar. Här nedanför kommer vi besvara alla frågor och gå igenom samtliga grundläggande el-termer du behöver känna till för att få bättre koll på elektricitet.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Elektrisk ström (ampere)

Elektrisk ström är ett mått på hur många elektroner som passerar genom en ledare per sekund. Det är en av de mest grundläggande och viktiga termerna inom elektricitet.

 • Definition och förklaring: Ström mäts i ampere (A) och beskriver mängden elektroner som rör sig genom en ledare.

 • Hur ström mäts och används: Ström mäts med hjälp av en ammeter. Hög ström kan leda till överhettning av ledare, vilket gör korrekt dimensionering av säkringar och ledningar viktigt.

Spänning (volt)

Spänning är den kraft som driver elektronerna genom en ledare. Det är en avgörande faktor för hur mycket arbete elektronerna kan utföra när de rör sig.

 • Vad är spänning: Spänning, mätt i volt (V), är den elektriska potentialskillnaden mellan två punkter.

 • Hur spänning fungerar i ett elektriskt system Spänning driver strömmen genom ledare och apparater. En högre spänning kan driva mer ström eller utföra mer arbete.

Resistans (ohm)

Resistans är ett mått på hur mycket ett material motstår strömflödet. Det påverkar hur mycket ström som kan flöda genom en krets vid en given spänning.

 • Förstå resistans: Resistans, mätt i ohm (Ω), beskriver hur svårt det är för strömmen att passera genom ett material.

 • Hur resistans påverkar strömmen: Hög resistans minskar strömflödet medan låg resistans ökar det. Material med låg resistans, som koppar, används i elektriska ledningar för effektiv energiöverföring.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Växelström (AC) vs. likström (DC)

För att förstå elektriska system fullt ut måste man känna till skillnaden mellan växelström och likström, samt deras respektive användningsområden.

 • Skillnader och användningsområden: Växelström (AC) ändrar riktning periodiskt, medan likström (DC) flödar i en enda riktning. AC används främst för att leverera el till hushåll och företag, medan DC ofta används i batterier och elektronik.

 • Fördelar och nackdelar: Växelström (AC) är effektivare för att överföra elektricitet över långa avstånd, medan likström (DC) är mer stabilt och används i känslig elektronik.

Effekt (watt)

Effekt är ett mått på hur mycket energi som används per tidsenhet. Det är en nyckelfaktor för att bestämma energiförbrukningen hos apparater och system.

 • Vad är elektrisk effekt: Effekt, mätt i watt (W), beskriver hur mycket energi som förbrukas eller produceras per tidsenhet.

 • Hur effekt mäts och beräknas: Effekt beräknas genom att multiplicera spänningen (V) med strömmen (A). Det är ett viktigt mått för att förstå energiförbrukningen och dimensionera elektriska system.

Varför är brytare så viktiga?

Brytare är avgörande komponenter i varje elsystem och spelar en viktig roll för att säkerställa både säkerhet och effektivitet i ditt hem. Låt oss utforska de olika typerna av brytare och deras betydelse.

Dvärgbrytare (säkringar)

Dvärgbrytare skyddar dina elektriska kretsar mot överbelastning och kortslutning genom att automatiskt bryta strömmen när den blir för hög. Detta förhindrar skador på dina apparater och minskar risken för brand.

 • Vad gör dvärgbrytare (säkringar): De bryter strömmen när belastningen blir för hög, vilket skyddar kretsen och anslutna apparater.

 • Var används dvärgbrytare (säkringar) till: Vanligtvis i hemmet för att skydda enskilda kretsar som belysning och uttag.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skyddar människor från elektriska stötar genom att känna av om ström går åt fel håll och bryta strömmen omedelbart. Det är viktigt att regelbundet testa och “motionera” jordfelsbrytaren för att säkerställa dess funktion.

 • Vad gör en jordfelsbrytare: De bryter strömmen vid jordfel, vilket förhindrar elektriska stötar.

 • Hur testas en jordfelsbrytare: Genom att trycka på test-knappen som bör slå av strömmen, en rutin som kan göras vid omställning till sommar- eller vintertid.

Personskyddsautomat (PSA)

En PSA kombinerar funktionerna hos både en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare, vilket ger dubbel skydd mot både överbelastning och jordfel. Detta gör dem till en idealisk lösning för att maximera säkerheten i hemmet, särskilt för känslig och dyr utrustning.

 • Vad gör en personskyddsautomat (PSA): De skyddar mot både överbelastning och jordfel i en enda enhet.

 • Fördelar med personskyddsautomat (PSA): Erbjuder omfattande skydd, minskar behovet av separata enheter, och är särskilt lämplig för känslig elektronik.

Strömförsörjning – skillnad mellan enfas och trefas

Har du någonsin undrat varför vissa apparater i ditt hem behöver mer kraft än vad vanliga vägguttag kan leverera? Låt oss dyka ner i skillnaderna mellan enfassystem och trefassystem, och hur dessa påverkar prestandan för olika apparater.

Enfas strömförsörjning (1 fas)

Enfas är den vanligaste typen av strömförsörjning i hemmet och används för att driva allt från belysning till mindre hushållsapparater. Enfas levererar vanligtvis upp till 230V och är tillräckligt för de flesta grundläggande behov. Med en huvudsäkring på 20 A kan du maximalt få ut 4,6 kW (230 V x 20 A) från en fas. Om du märker att exempelvis din spis inte fungerar som förväntat, kan det bero på att den är begränsad av enfassystemets kapacitet.

Trefas strömförsörjning (3 fas)

För apparater som kräver mer kraft är trefas strömförsörjning lösningen. Trefas har tre faser som alla levererar 230V, vilket ger en total effekt på 13,8 kW (3 x 230 V x 20 A). Denna typ av strömförsörjning används ofta för kraftkrävande apparater som spisar och fordonsladdare, eftersom den kan hantera högre effektbehov effektivt.

Vanliga frågor om elektricitet

Här nedanför besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ofta ställa om elektricitet.

Vad är elektrisk ström?

Elektrisk ström är flödet av elektriska laddningar, vanligtvis elektroner, genom en ledare.

Hur mäts ström?

Ström mäts i ampere (A), vilket anger mängden elektriska laddningar som passerar en punkt i en krets varje sekund.

Vad är spänning?

Spänning, mätt i volt (V), är den elektriska potentialskillnaden mellan två punkter.

Vad är skillnaden mellan växelström och likström?

Växelström ändrar riktning periodiskt, medan likström flödar i en enda riktning.

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare bryter strömmen omedelbart vid ett jordfel för att skydda mot elektriska stötar och bränder.

Varför är elektrisk isolering viktig?

Elektrisk isolering förhindrar oönskat strömflöde och skyddar både människor och utrustning från skador.

Hur vet jag om min säkring är rätt dimensionerad?

En säkring ska vara dimensionerad för att hantera den maximala strömmen som kan flöda genom kretsen utan att överbelasta ledningarna.

Vad gör jag om en jordfelsbrytare löser ut?

Om en jordfelsbrytare löser ut, bör du först försöka identifiera orsaken till jordfelet. Om det är oklart, kontakta en kvalificerad elektriker för att inspektera systemet.

Hur ofta bör jag testa mina jordfelsbrytare?

Det rekommenderas att testa jordfelsbrytare minst en gång i månaden för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Vad är skillnaden mellan en säkring och en jordfelsbrytare?

En säkring skyddar mot överbelastning och kortslutning genom att bryta strömmen när den blir för hög, medan en jordfelsbrytare skyddar mot jordfel genom att bryta strömmen omedelbart vid en obalans i strömmen.

Komplett ordlista för elektricitet

Här är en komplett lista över termer som används inom elektricitet.

A
 • Ampere (A): Enhet för elektrisk ström.
 • AC (alternating current): Växelström som ändrar riktning periodiskt.
B
 • Brytare: Enhet som bryter eller ansluter en elektrisk krets.
D
 • DC (direct current): Likström som flödar i en enda riktning.
 • Dvärgbrytare: En liten brytare som skyddar mot överbelastning och kortslutning.
E
 • Elektrisk ström: Flödet av elektriska laddningar genom en ledare.
F
 • Frekvens (Hz): Antalet gånger per sekund som växelström ändrar riktning.
J
 • Jordfelsbrytare: En enhet som bryter strömmen vid jordfel för att skydda mot elektriska stötar.
K
 • Kopplingsdosa: Används för att ansluta flera elektriska kablar säkert.
L
 • Ledare: Material som leder elektrisk ström, till exempel koppar.
O
 • Ohm (Ω): Enhet för resistans.
P
 • Personskyddsautomat (PSA): En kombination av dvärgbrytare och jordfelsbrytare i en enhet.
 • Potential: Den elektriska spänningen vid en viss punkt.
R
 • Resistans: Mått på hur mycket ett material motstår strömflödet.
S
 • Säkring: Skyddar mot överbelastning genom att bryta strömmen vid höga strömstyrkor.
 • Spänning (volt): Skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter.
T
 • Transformator: Enhet som ändrar spänningsnivåer i ett elektriskt system.
 • Trefas: Strömförsörjning med tre faser, används för kraftkrävande apparater.
V
 • Volt (V): Enhet för elektrisk spänning.
 • Växelström (AC): Ström som ändrar riktning periodiskt.
W
 • Watt (W): Enhet för elektrisk effekt, beskriver energiförbrukning per tidsenhet.