Tips för att barnsäkra eluttag hemma.

Barnsäkra eluttag – så gör du eluttag barnsäkra

Elektricitet kan vara farligt och det är viktigt att vara försiktig när man hanterar det. För att förhindra olyckor (innan ditt barn har lärt sig om elsäkerhet) kan du vidta åtgärder och barnsäkra dina eluttag. Du kan exempelvis använda petskydd för att täcka eluttagen. Här förklarar vi allt du behöver veta för att göra eluttag barnsäkra.

Gör dina eluttag barnsäkra hemma – tips (inkl. petskydd)

Varje år behöver flera hundra barn akutvård efter en elolycka. Väldigt många av dem är mellan 0-2 år gamla. Det vanligaste sättet för små barn att skadas av el är genom att peta med föremål i vägguttag. Därför är petskydd något av de absolut viktigaste skydden för att barnsäkra eluttag hemma. Här är våra bästa tips för att göra eluttag barnsäkra.

Petskydd till vägguttag

Ala eluttag ska vara barnsäkra för att förhindra att ditt barn når dem med sina fingrar eller med något verktyg. Moderna eluttag har inbyggda barnsäkerhetsfunktioner som gör det svårare att komma i kontakt med strömmen. Om dina eluttag inte har inbyggda barnsäkerhetsfunktioner är det en bra idé att byta ut dem mot moderna uttag som har inbyggda barnsäkerhetsfunktioner. I nödsituationer kan du köpa separata barnsäkerhetslock eller kontaktskydd och sätta i uttagen. Kom ihåg att grenuttag och uttag på förlängningssladdar också ska vara barnsäkra.

Undvik lösa elsladdar

Sladdar kan vara både spännande och farliga för barn. Det är viktigt att vara försiktig eftersom barn kan fastna eller till och med strypa sig med långa sladdar som ligger framme. Om isoleringen runt sladden blir skadad, till exempel om barn klipper i den, kan det vara livsfarligt. För att undvika lösa sladdar kan du be oss på Qlel installera fler vägguttag där de behövs. Det är också viktigt att inte lämna kvar sladdar som inte används i eluttaget, som till exempel mobilladdare, brödrost, vattenkokare eller liknande apparater. Dra ur sladden när du inte använder din elektronik helt enkelt.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Barnsäkra spisen hemma

Spisen är ofta lockande för små barn. De flesta moderna spisar har barnskyddsfunktioner som vredspärrar, tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och lägg till en timer eller överhettningsskydd om ditt barn skulle lyckas sätta på spisplattorna.

Barnsäkra hemmet (elektricitet)

  • Se till att ni har jordfelsbrytare i elanläggningen och kontrollera den regelbundet (enligt tillverkarens anvisningar).
  • Kontrollera att alla sladdar, stickkontakter, strömbrytare och vägguttag är hela och sitter fast ordentligt. Använd aldrig trasiga elprodukter.
  • Lämna aldrig laddare i uttag när de inte används. Barn som kommer åt den kan få ström i sig om de till exempel suger eller biter på sladden.
  • Ladda aldrig elprodukter i barnets rum. Laddare som har brister eller någon skada kan börja brinna. Ladda alltid under uppsikt och aldrig när du sover.
  • Tänk igenom vilka elprodukter som ni verkligen behöver i barnets rum. Se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även nattlampor som sitter i eluttaget.
  • Alla lampor ska hållas utom räckhåll för barn. Var extra uppmärksam på lampor som ser ut som leksaker. De lockar gärna till lek vilket är olämpligt.
  • Lampor ska alltid ha en ljuskälla i sig så att det inte går att stoppa fingrarna i den strömförande sockeln.
  • Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, som kan vara farligt att andas in för barn om de går sönder. Var försiktig när du hanterar trasiga lamprester och vädra rummet där lampan gått sönder efter att du städat upp.
  • El och vatten är en farlig kombination. Om du har en utomhuspool är det viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner och enbart ansluta poolen till ett fast installerat jordat vägguttag.
  • Låt inte ditt barn vara i rum där det pågår renovering, eftersin vägguttag och strömbrytare ofta är frilagda.
Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Barnsäkra eluttag – FAQ

Varför är det viktigt att barnsäkra eluttag hemma?

Det är viktigt att barnsäkra eluttag hemma för att minimera risken för olyckor och skador bland barn. Oskyddade eluttag kan vara farliga om barn råkar sticka in föremål i dem eller försöker leka med elektriska utrustningar.

Vilka åtgärder kan vidtas för att barnsäkra eluttag?

För att barnsäkra eluttag kan man använda säkerhetskåpor eller skydd, vilka täcker uttaget och förhindrar barn från att sticka in fingrar eller andra föremål. Dessutom är det viktigt att undvika att lämna sladdar lösa och att placera elprodukter utom räckhåll för barn.

Finns det olika typer av barnsäkring för eluttag?

Ja, det finns olika typer av barnsäkringar för eluttag. Säkerhetskåpor är vanliga och placeras över hela uttaget. Det finns även roterande skydd som täcker enskilda uttag och måste roteras för att komma åt eluttaget.

Vid vilken ålder bör man börja barnsäkra eluttag?

Det är lämpligt att börja använda barnsäkringar för eluttag när barnet börjar bli rörligt och nyfiket, vanligtvis när de börjar krypa eller gå. Detta är vanligtvis runt ålder ett.

Finns det andra åtgärder för att göra hemmet säkert för barn i samband med elektricitet?

Ja, förutom att barnsäkra eluttag är det viktigt att undervisa barn om elektrisk säkerhet. Förvara också elektriska apparater och sladdar utom räckhåll, och övervaka barns användning av elektronik för att minska riskerna för olyckor.