Fördelar & nackdelar med solenergi – en jämförelse

Solenergi är en hållbar energikälla som ofta får mycket positiv uppmärksamhet. Trots det finns såklart nackdelar med solenergi som bör beaktas. I den här artikeln kommer vi att gå igenom både fördelar med solenergi och nackdelar med solenergi – och jämföra dem med varandra. Så att du kan fatta rätt beslut !

Fördelar med solenergi

Solenergi har många fördelar som gör det till ett attraktivt alternativ för energiförsörjning. Solenergi kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Här har vi listat centrala fördelar med solenergi, enligt vår expert.

  • Solenergin är oändlig. Forskarna har beräknat att solen kommer att lysa i flera miljarder år framöver, vilket innebär att vi har möjlighet att ta emot obegränsade mängder solenergi under en lång tid framöver. För närvarande är det fortfarande vanligt att använda fossila energikällor för att täcka energibehoven hos befolkningen runt om i världen, men det är något som vi måste ändra på. Solenergi är en utmärkt kandidat för att ersätta dessa fossila energikällor.
  • Solenergi är miljövänlig och utsläppsfri. Det största hotet mot vår miljö är utsläpp av koldioxid, vilket leder till en förstärkt växthuseffekt och global uppvärmning. Genom att använda solenergi för produktion av värme och el kan vi undvika koldioxidutsläpp. Solenergi är en ren, grön och hållbar energikälla. De flesta solceller som tillverkas idag är gjorda av kisel, vilket är ett vanligt förekommande ämne på jorden och därmed lätt att få tag på för att producera fler solceller.
  • Solpaneler kräver sparsamt med underhåll och är tysta. Solpaneler är självförsörjande och har ingen rörliga delar, vilket gör att de inte slits eller går sönder. Det enda som behöver bytas ut är växelriktaren under solcellsanläggningens livstid. Dessutom genererar solceller inget buller som kan vara störande för omgivningen.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

  • Du påverkas mindre av elpriserna om du har en solcellsanläggning. Efter installation av solceller kan du generera tillräckligt med solel för att täcka hela eller delar av din elförbrukning. Detta minskar även påverkan av fluktuationer i elpriserna. Under sommaren kan du vara självförsörjande på solel i Sverige. Om du producerar mer solel än du behöver kan du lagra den i ett solcellsbatteri för senare användning eller sälja överskottet till det allmänna elnätet. I en tid då elpriserna stiger kan en solcellsanläggning vara en lönsam investering som ger dig tillgång till billig el under en lång tid framöver.
  • Värdet på ditt hus ökar om du har installerat solpaneler. Solpaneler är inte bara en lönsam investering utan de kan också öka värdet på ditt hus. Inte sällan ökar värdet på en ville med mellan 200–300.000 kronor om den har solceller installerade. När du sedan bestämmer dig för att sälja din villa kommer den att vara mer attraktiv för potentiella köpare om den kan producera egen solel eller solvärme.
Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Nackdelar med solenergi

  • Solceller är ett ganska dyrt inköp. Att köpa och installera solceller kan vara en betydande initial kostnad som inte alla har råd med. Priset inkluderar solcellsmoduler, växelriktare, kablage och installation. För en normalstor villa kan slutpriset vara 100 000 kronor eller mer. Det tar vanligtvis 10-15 år innan investeringen har betalat sig och börjar generera vinst.
  • Väder och säsong har stor påverkan på solcellernas produktion. För att solceller ska generera optimal mängd solel behövs maximalt direkt solljus. Trots att soliga sommardagar inte utgör några problem, minskar elproduktionen avsevärt så fort solen försvinner bakom moln. Till och med skuggor på solpanelerna påverkar produktionen negativt. Under vintern är dagarna korta, solen står lägre på himlen och det är oftare molnigt. Dessutom kan solpanelerna täckas av snö, vilket helt stoppar produktionen. Dessa faktorer gör det omöjligt att vara självförsörjande med solel under vinterhalvåret i Sverige, vilket innebär att man antingen måste köpa el eller använda en annan energilösning för att täcka behoven. Det är just under vinterhalvåret som vi behöver mest el.
  • Solceller och solfångare är inte helt koldioxidneutrala. Solceller och solfångare är miljövänliga när de används, men tillverkningen av dem bidrar till utsläpp. Många solceller tillverkas i Asien där kolkraft fortfarande används mycket. Dessutom genererar transporten av solcellerna utsläpp.
  • Solceller tar mycket yta i anspråk. Desto högre ditt energibehov är, desto fler solceller behöver du installera. Solceller tar upp mycket plats och det kan vara så att ditt tak inte rymmer tillräckligt med solpaneler för att täcka ditt behov. Det är möjligt att placera solpanelerna på marken istället, men då tar de upp utrymme som kunde användas till andra ändamål. Dessutom är solceller attraktiva för tjuvar och markbaserade solceller är lättare att stjäla.
  • Solceller är inte särskilt snygga. Många personer tycker inte om utseendet av vanliga solpaneler. På taket av ett äldre hus kan de vara framträdande och förstöra helhetsintrycket av det gamla området. Det ska dock sägas att det på senare år kommit solceller som faktiskt är ganska stilrena och subtila. Så det går att komma runt detta.

Frågor om solenergi – svar gällande för- och nackdelar

Vilka fördelar finns med solenergi?

Solenergi har flera fördelar, inklusive att den är förnybar, miljövänlig och minskar beroendet av icke förnybara energikällor. Dessutom kan solenergi bidra till att sänka elkostnaderna på lång sikt och skapa oberoende energikällor.

Vilka miljömässiga fördelar finns med solenergi?

Solenergi är en miljövänlig energikälla eftersom den inte producerar utsläpp av växthusgaser eller andra luftföroreningar. Genom att minska beroendet av fossila bränslen bidrar solenergi till att bekämpa klimatförändringar och förbättra luftkvaliteten.

Vilka nackdelar finns med solenergi?

En nackdel med solenergi är dess intermittenta natur – solen är inte alltid tillgänglig, vilket kan påverka konsekvent kraftproduktion. Dessutom kräver installationen av solpaneler initiala investeringar och tar upp plats.

Hur påverkar solenergi ekonomin för hushåll?

Initiala investeringar i solenergi kan vara höga, men på lång sikt leder de ofta till minskade energikostnader och övergripande ekonomiska besparingar. Företag och hushåll kan också dra nytta av ökad energioberoende och i vissa fall intäkter från överskottsel som säljs till elnätet.

Tas framsteg som löser solenergins nackdelar?

Ja, kontinuerliga teknologiska framsteg sker inom solenergi, inklusive förbättringar av lagringsmetoder (solcellsbatterier) och ökad effektivitet hos solceller. Forskning och utveckling fokuserar på att lösa de utmaningar som är förknippade med solenergi och öka dess tillgänglighet.

Vilka ekonomiska fördelar finns med solenergi?

Ekonomiska fördelar med solenergi inkluderar minskade elkostnader på lång sikt, eftersom solenergi kan generera gratis elektricitet när installationen är väl investerad. Dessutom kan statliga incitament och skattelättnader göra solenergiprojekt ekonomiskt attraktiva.

Finns det ekonomiska nackdelar med solenergi?

Ekonomiska nackdelar inkluderar installationskostnader och beroendet av solens tillgänglighet, vilket kan påverka regelbunden  kraftproduktion. Dessutom kan teknologiska framsteg på kort sikt göra äldre solteknik föråldrad.

Får man bidrag för att installera solceller?

Ja. Skatteverket erbjuder ett stöd som går under namnet ”skattereduktion för grön teknik”. Stödet är avsett att främja installationen av grön teknik, särskilt inom området för fossilfri energi och solceller. Skattereduktionen täcker hälften av kostnaden för solceller, inklusive arbetskostnader och material som krävs för installationen upp till 50 000 kr.