Installera elektriskt bastuaggregat – en guide

Ett elektriskt bastuaggregat är den ultimata lösningen för att njuta av en avkopplande bastuupplevelse utan att behöva elda ved. Våra behöriga elektriker kan hjälpa dig att installera bastuaggregatet som går på el på ett säkert och effektivt sätt. Kontakta oss så hjälper vi dig att installera ett eldrivet bastuaggrerat hemma hos dig!

Bastuaggregat på el

Ett bastuaggregat på el används för att värma upp en bastu genom att generera värme från elektricitet. Det fungerar genom att elektrisk ström passerar genom en resistiv komponent, vanligtvis i form av trådar eller plattor, som värms upp till höga temperaturer och överför sedan denna värme till basturummet. Det finns olika typer av elbastuaggregat med olika effekter och funktioner för att passa olika bastustorlekar och användarpreferenser.

En av fördelarna med elbastuaggregat är att de är enkla att installera och använda, eftersom de inte kräver någon extern källa för bränsle som ved eller gas. De kan också vara mer lämpliga för användning i områden där tillgången på ved eller gas är begränsad eller där användaren föredrar en mer bekväm och kontrollerad värmekälla.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

‍Vad kostar ett bastuaggregat?

Priset på ett elektriskt bastuaggregat kan variera beroende på flera faktorer som märke, modell, effekt, materialkvalitet och eventuella extra funktioner. Generellt kan ett enklare elektriskt bastuaggregat kosta någonstans från några tusen kronor upp till flera tiotusen kronor. De mer avancerade och kraftfulla modellerna med extra funktioner och högre kapacitet kan vara betydligt dyrare. Det är också viktigt att ta hänsyn till installationskostnader, inklusive eventuell professionell installation om det behövs, samt kostnader för tillbehör och material som kan behövas för installationen, såsom kablar, termostater och stenar.

Pris för installation av bastuaggregat

På Qlel erbjuder vi professionell installation av elektriskt bastuaggregat från 4025 kr efter ROT-avdrag. Extra kostnader kan tillkomma beroende på flera faktorer som exempelvis typ av bastuaggregat och eventuella nödvändiga elektriska arbeten. För en exakt kostnadsbedömning kan du kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

 • Pris för att installera elektriskt bastuaggregat: 4025 kr efter ROT-avdrag.
Pris för att köpa ett bastuaggregat

Det finns flera faktorer som kan påverka priset på ett elektriskt bastuaggregat som varumärke, modell, effekt, kvalitet på materialet och eventuella extra funktioner. Priserna kan variera från några tusen kronor upp till flera tiotusen kronor för enklare modeller. De mer avancerade och kraftfulla modellerna med extra funktioner och högre kapacitet kan vara betydligt dyrare. Här nedanför listar vi fem populära tillverkare av bastuaggregat som drivs el.

 1. Harvia: Harvia är en finsk tillverkare av bastuaggregat och tillbehör med lång erfarenhet och gott rykte för hög kvalitet och pålitlighet.
 2. TyloHelo: TyloHelo är en annan populär tillverkare av bastuaggregat och ånggeneratorer med ett brett utbud av produkter för både hemmabruk och kommersiella bastuanläggningar.
 3. Finnleo: Finnleo är en ledande tillverkare av bastu- och ångbadslösningar och erbjuder högkvalitativa bastuaggregat och tillbehör för olika användningsområden.
 4. EOS Saunatechnik: EOS är en tysk tillverkare som specialiserat sig på bastu- och ångbadslösningar, inklusive elektriska bastuaggregat och kontrollsystem av hög kvalitet.
 5. Helo: Helo är en del av TyloHelo-gruppen och erbjuder ett brett utbud av bastuaggregat och tillbehör med fokus på design, prestanda och användarvänlighet.

Installera elektriskt bastuaggregat

För att installera ett elektriskt bastuaggregat på rätt sätt så rekommenderar vi att du anlita en behörig elektriker. Vi på Qlel hjälper dig gärna att installera ditt bastuaggregat. Här nedanför är en allmän översikt över hur installationen går till.

 1. Planering och förberedelse: Innan installationen påbörjas måste du först bestämma var i bastun du vill placera aggregatet. Det är viktigt att välja en plats som är säker och i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Du måste också se till att det finns tillräcklig ventilation i bastun för att undvika överhettning.
 2. Kabeldragning: Ett bastuaggregat kräver en speciell elanslutning med en hög grad av skydd mot fukt och värme. En elektriker kommer att dra de nödvändiga kablarna från huvudströmförsörjningen till bastun samt installera strömbrytare och säkringar.
 3. Montering av bastuaggregat: När elanslutningen är klar kommer bastuaggregatet att monteras enligt tillverkarens anvisningar. Detta innebär vanligtvis att aggregatet placeras på en värmetålig yta och säkras ordentligt.
 4. Installation av kontroller: Kontrollpanelen eller termostaten för bastuaggregatet kommer att installeras på en lämplig plats inom räckhåll. Detta gör det möjligt för dig att justera temperaturen och andra inställningar.
 5. Test och säkerhet: Efter installationen kommer elektrikern att genomföra tester för att säkerställa att bastuaggregatet fungerar korrekt och att alla säkerhetsfunktioner är aktiverade. Det är viktigt att försäkra sig om att bastun är säker att använda.

Det är viktigt att noga följa Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter och anvisningar som medföljer bastuaggregatet. När du anlitar oss på Qlel kan du vara säker på att ditt bastuaggregat installeras enligt konstens alla regler.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Effekt på elektriskt bastuaggregat

Valet av effekt på ett bastuaggregat är en viktig faktor som påverkar bastuns uppvärmningstid och förmåga att upprätthålla önskad temperatur. Effekten mäts vanligtvis i kilowatt (kW) och beror på bastuns storlek och isolering. Här är några allmänna riktlinjer för val av effekt:

 1. Liten bastu (upp till cirka 4-6 m²): För små bastur kan en effekt på ungefär 3-6 kW vara tillräcklig för att snabbt värma upp bastun och hålla en bekväm temperatur.

 2. Medelstor bastu (cirka 6-10 m²): För bastur av medelstorlek kan en effekt på cirka 6-9 kW vara lämplig för att ge tillräcklig värme och komfort.

 3. Stor bastu (över 10 m²): För större bastur kan en effekt på 9 kW eller mer behövas för att effektivt värma upp utrymmet och hålla en jämn temperatur.

Vanliga frågor om elektriskt bastuaggregat

Här nedanför besvarar vi några av de vanligaste frågorna som vi får om att installera elektriskt bastuaggregat. 

Hur fungerar ett elektroniskt bastuaggregat?

Ett elektroniskt bastuaggregat fungerar genom att omvandla elektrisk energi till värme genom en resistiv komponent, vanligtvis trådar eller plattor, som värms upp när strömmen passerar genom dem. Den genererade värmen överförs sedan till basturummet för att värma upp det.

Vilka fördelar finns med elektroniskt bastuaggregat?

Fördelarna med ett elektroniskt bastuaggregat inkluderar enkel installation och användning, inget behov av extern bränslekälla som ved eller gas, jämn och kontrollerbar värme, samt möjlighet att anpassa temperaturen och andra inställningar enligt behov.

Vad ska man tänka på när man väljer bastuaggregat?

Några faktorer att överväga inkluderar bastuns storlek och isolering, aggregatets effekt och kapacitet, tillverkarens rykte och garantivillkor, samt eventuella extra funktioner som timer, fukthaltreglering och fjärrstyrning.

Hur installeras ett elektroniskt bastuaggregat?

Installationen av ett elektroniskt bastuaggregat kräver vanligtvis att aggregatet monteras på en säker och lämplig plats i basturummet och att det ansluts till en elektrisk strömkälla enligt tillverkarens anvisningar. Det kan också krävas installation av stenar och eventuellt annat tillbehör.

Hur underhålls ett elektroniskt bastuaggregat?

För att bibehålla prestanda och säkerhet bör ett elektroniskt bastuaggregat regelbundet rengöras för att avlägsna damm och smuts, och eventuella filter bör bytas ut enligt tillverkarens rekommendationer. Det är också viktigt att kontrollera och underhålla eventuella elektriska anslutningar och komponenter.

Vilka säkerhetsföreskrifter är viktiga att följa?

Det finns flera säkerhetsföreskrifter att följa, inklusive att undvika överbelastning av elsystemet, att inte använda bastun om man är under påverkan av alkohol eller droger, att hålla barn och husdjur borta från bastun när den är igång, och att följa tillverkarens rekommendationer för maximal användningstid och temperatur.