Batterisyra – få bort batterisyra som läckt

Har du någonsin stött på gammal elektronisk utrustning med en obehaglig massa i batterifacket? Eller behöver du kanske rengöra polerna på ditt bilbatteri? Här får du veta allt du behöver om batterisyra och hur du får bort batterisyra när den läckt ut.

Vad är batterisyra?

Vi inleder med några grundläggande fakta om batterisyra. Vad är det egentligen? När alkaliska ämnen läcker kallas lösningen ofta “batterisyra”, även om det egentligen inte är en syra. Det är faktiskt en stark basisk substans som kallas kaliumhydroxid. När batteriets celler laddas bildas vätgas, vilket med tiden skapar så högt tryck att det skapar en öppning för att komma ut. Detta resulterar i att koldioxid kommer in i batteriet. Det blandas sedan med kaliumsubstansen och skapar till slut ett kristalliserande läckage. Nu måste du rengöra den elektroniska utrustningen från “batterisyran”.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Få bort läckt batterisyra

För att effektivt få bort batterisyra som läckt ut så behöver du följande material och utrustning.

  • Skyddsglasögon.
  • Citronsaft eller vinäger.
  • Tandborste eller en liten borste.
  • Lätt fuktade. pappershanddukar.
  • Gummihandskar.

Tvätta bort batterisyra – så gör du

Börja med att sätta på dig glasögon och handskar. Öppna sedan batterifacket för att ta bort batterierna på rätt sätt. Om det finns någon löst korrosion, borsta bort den. Applicera lite citronsaft och fördela det med en borste. Eftersom läckaget är basiskt kommer citronsaften att neutralisera det. Upprepa det sista steget tills allt läckt material är borta. Torka sedan upp det med en pappershandduk. Använd inte för mycket vatten, det kan förvärra problemen genom att kontakterna oxideras. Om kontakterna är mycket rostiga eller skadade kan du använda slipmedel, som sandpapper, för att rengöra dem ända ner till basmetallen.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Vanliga frågor om batterisyra

Här nedanför besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ofta ställa om batterisyra. 

Vad är batterisyra och vad består den av?

Batterisyra, även känd som svavelsyra eller elektrolytlösning, är en stark syra som används i batterier för att möjliggöra den kemiska reaktionen som genererar elektricitet. Den består främst av svavelsyra (H2SO4) löst i vatten.

Vilken roll spelar batterisyran i ett batteri?

Batterisyran fungerar som en elektrolyt som möjliggör flödet av joner mellan de två elektroderna (vanligtvis av bly och blyoxid i ett blybatteri). Detta skapar en elektrisk potential mellan anod och katod och genererar elektricitet.

Vad händer om man får batterisyra på sig?

Batterisyra kan fräta på huden. När man hanterar batterisyra bör man därför alltid använda personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar och skyddskläder för att undvika kontakt med huden och ögonen. Dessutom bör man arbeta i välventilerade områden för att undvika inandning av ångor.

Hur påverkar batterisyra miljön?

Felaktig hantering av batterisyra kan leda till allvarliga skador på miljön och människors hälsa. Utsläpp av batterisyra kan förorena mark och vatten samt orsaka skador på växt- och djurliv. Direkt kontakt med batterisyra kan orsaka brännskador på huden och ögonen och kan vara frätande vid förtäring.

Hur återvinner man batterisyra på ett säkert sätt?

För att hantera använd batterisyra säkert bör den återvinnas genom professionella batteriåtervinningsanläggningar där syran neutraliseras och andra material i batterierna återvinns. Det är viktigt att följa lokala avfallshanteringssystem och regler för korrekt bortskaffande av batterisyra för att minimera miljöpåverkan och risker för människors hälsa.