Byta elcentral – här är allt du behöver veta om elskåp

En elcentral, även kallad proppskåp eller elskåp, utgör hjärtat i en byggnads elektriska system. Dess främsta roll är att reglera och skydda elektriska kretsar genom säkringar eller automatsäkringar. I den här texten får du veta allt du behöver om att elskåpet, information för att säkerställa en optimal funktion och när det kan vara lämpligt att överväga att byta elcentralen.

Vad är en elcentral?

En elcentral, även känd som elskåp eller proppskåp, representerar en typ av elinstallation som inkluderar säkringar. Den placeras oftast i hallen i en bostad och fungerar som en punkt där elledningarna grenas ut till olika delar av fastigheten. En elcentral är alltså en enhet som hanterar och distribuerar elektricitet i ett hem. Den innehåller säkringar eller brytare för att skydda kretsarna från överbelastning och kortslutning. Elcentralen fungerar som en kontrollpunkt där elen kan stängas av vid behov för underhåll eller vid olyckor.

När ska man byta elcentral eller proppskåp?

Upplever du att proppen går när du använder mikrovågsugnen, kaffebryggaren eller diskmaskinen? Det kan vara en signal om att det är dags att byta elcentral. Om du överväger en omfattande renovering kan även det vara en lämplig tidpunkt att byta elcentral och se till att varje apparat har en separat säkring.

Om du har en äldre modell av elskåp eller proppskåp, är det klokt att undersöka om det fungerar optimalt. Det kan vara läge att byta till en ny, modern elcentral, eftersom äldre elinstallationer kan vara opålitliga och ha begränsad flexibilitet. Detta kan i värsta fall öka risken för brand. Livslängden för en elcentral varierar, men generellt sett bör de bytas ut efter 30-50 år.

För att vara på den säkra sidan bör du alltid rådfråga en professionell elektriker. De kan göra en bedömning av om det är nödvändigt att byta ut din nuvarande elcentral eller inte. Kontakta oss på Qlel för kostnadsfri konsultation. 

Vad kostar det att byta elcentral?

Att överväga att byta till en modern elcentral är ett steg mot ökad säkerhet för både dig och dina nära. Moderna elcentraler erbjuder extra funktioner, som exempelvis en jordfelsbrytare, som förmodligen är marknadens mest prisvärda livsförsäkring. Dessa funktioner gör det även lätt att få tillbaka strömmen om en “propp” skulle gå.

Priset för att byta till en elcentral med jordfelsbrytare påverkas av flera faktorer:

  1. Nuvarande elsystem: Beroende på den befintliga elinstallationens komplexitet kan priset variera.
  2. Bostadens yta och storlek: Storleken på din bostad påverkar valet av elcentral och därmed kostnaden.
  3. Elektrikerns pris: Arbetskostnaden varierar beroende på elektrikerns prissättning och kompetens.

Några generella prisexempel enbart för arbetskostnaden vid byte av elcentral (efter ROT-avdrag) är:

  • Liten elcentral för en lägenhet upp till 4 rum: 2750 kr
  • Mellanstor elcentral för en stor lägenhet eller en liten villa: 4400 kr
  • Stor elcentral för en villa: 6600 kr

Generellt sett kan kostnaden variera mellan 3000 och 15000 kr. Om en omfattande anpassning av elsystemet i hela huset krävs, kan kostnaden stiga upp till 50 000 kr. För en exakt offert, inklusive materialkostnad, uppmanar vi dig att kontakta oss på Qlel. Din intresseanmälan är givetvis kostnadsfri.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Fördelar med att byta till en modern elcentral

Fördelar med att uppgradera till en modern elcentral:

  • Ökad säkerhet: En modern elcentral reagerar snabbt och stänger av strömmen på en bråkdel av en sekund vid behov. Detta minskar betydligt risken för olyckor och elolyckor.
  • Ökad flexibilitet: Moderna elcentraler är mer hanterbara och har fler funktioner jämfört med äldre modeller. Exempelvis möjliggör normkapsling funktioner som jordfelsbrytare och klimatstyrning, vilket ökar flexibiliteten och funktionaliteten.
  • Mindre platskrävande: Nyare elcentraler är betydligt mindre och mer kompakta än äldre varianter, vilket inte bara är praktiskt utan också estetiskt fördelaktigt.
  • Rabatt på hemförsäkring: Genom att byta till en modern elcentral kan du ofta få rabatt på din hemförsäkring. Detta beror på att en ny elcentral minskar risken för elolyckor, vilket försäkringsbolagen värdesätter. Det är rekommenderat att kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om eventuella rabatter. Att överväga dessa fördelar kan hjälpa dig att fatta ett informerat beslut när det gäller att uppgradera din elcentral.
Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Byta proppskåp – FAQ

Hur vet man om en elcentral behöver bytas ut?

Vanliga indikationer på att en elcentral behöver bytas ut inkluderar frekventa strömavbrott, överbelastning, märkbara värmeutvecklingar eller om elcentralen inte längre uppfyller dagens säkerhetsstandarder. Om du upplever något av dessa tecken är det lämpligt att överväga att byta ut din elcentral.

Kan man förlänga livslängden på en befintlig elcentral?

För att förlänga livslängden på en befintlig elcentral är regelbunden inspektion och underhåll viktigt. Kontrollera och åtgärda eventuella problem i tid, byt ut slitna eller defekta komponenter, och undvik överbelastning genom att sprida ut belastningen över flera kretsar. Dessutom kan en professionell elektrikers inspektion regelbundet bidra till att identifiera potentiella problem i förväg.

Hur påverkar en gammal elcentral energieffektiviteten?

En föråldrad elcentral kan påverka energieffektiviteten negativt genom att inte effektivt hantera och distribuera elen. Äldre modeller saknar ofta funktioner som kan optimera energiförbrukningen, vilket kan leda till onödigt höga elkostnader. Uppgradering till en modern elcentral med energieffektiva funktioner kan förbättra bostadens övergripande energiprestanda.

Vilka är de vanligaste säkerhetsriskerna med äldre elinstallationer?

De vanligaste säkerhetsriskerna med äldre elinstallationer inkluderar ökad risk för kortslutning, överhettning och bristande förmåga att hantera dagens elektriska belastningar. Äldre elcentraler kan sakna viktiga skyddsanordningar som jordfelsbrytare och överströmsskydd, vilket ökar risken för elolyckor och brand.

Finns det nya funktioner att överväga när man byter elcentral?

Vid uppgradering av elcentral kan du överväga innovativa teknologier som smarta elcentraler, vilka möjliggör fjärrövervakning och styrning av elsystemet. Dessutom kan integrering av energilagringslösningar och förnybara energikällor vara en framtidssäkrad uppgradering för att öka självförsörjningen och minska miljöpåverkan.

Vilken storlek på elcentral ska man välja?

Storleken på elcentralen bör anpassas efter ditt hems behov av el. En kvalificerad elektriker kan utvärdera din nuvarande belastning och förutsäga framtida behov för att rekommendera rätt storlek. En överdimensionerad elcentral kan vara onödig och dyr, medan en för liten kan leda till överbelastning.

Hur fungerar en elcentral?

En elcentral är en central enhet som hanterar och distribuerar elektricitet i ett hem. Den innehåller säkringar eller brytare för att skydda kretsarna från överbelastning och kortslutning. Elcentralen fungerar som en kontrollpunkt där elen kan stängas av vid behov för underhåll eller vid olyckor.

Vad är skillnaden på ett gammalt proppskåp och en ny elcentral?

Skillnaderna inkluderar moderna säkerhetsfunktioner som jordfelsbrytare och överströmsskydd, ökad flexibilitet med normkapsling, mindre storlek och bättre estetik hos moderna elcentraler. Äldre proppskåp saknar ofta dessa funktioner och kan vara mindre effektiva och säkra.

Vad är en jordfelsbrytare och varför behöver jag det?

En jordfelsbrytare är en enhet som övervakar strömmen i en krets och bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Jordfelsbrytaren är således en mycket billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Kom ihåg att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.

Vad innebär gruppförteckning för elcentral?

En gruppförteckning för elcentralen är en lista över vilka eluttag och apparater som är anslutna till varje krets i elcentralen. Det ger översikt och underlättar felsökning vid behov. Gruppförteckningen bör vara tydlig och uppdaterad för att vara användbar.

Behöver all el i huset dras om när elcentralen byts?

Inte nödvändigtvis. Om elsystemet är i god kondition och överensstämmer med gällande regelverk kan enbart elcentralen bytas utan att behöva dra om all el i huset. Det är dock viktigt att en kvalificerad elektriker utvärderar situationen för att fatta det mest lämpliga beslutet.