Installationer som ingår i grön teknik-avdraget.

Avdrag för Grön Teknik – allt om skattereduktion
för Grön Teknik 2024

Grön Teknik-avdraget, alltså skattereduktion för grön teknik, trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen. Grön Teknik-avdraget ger dig hela 50% skattereduktion vid installation av laddbox hemma, 50% skattereduktion vid installation av system för egenproducerad elenergi samt 20% i skattereduktion vid installation av ett nätanslutet solcellssystem. I vår guide får du veta allt du behöver om skattereduktion gör grön teknik 2024 och framåt.

Solcellsbidrag – bidrag för att skaffa solceller hemma

Genom skatteavdraget för grön teknik, solcellsbidraget, så kan du dra av upp till 20 procent av kostnaden för solceller och hela 50 procent av kostnaden för batteri och laddbox. Det gröna avdraget, även känt som “skattereduktionen för grön teknik,” är utformat för att  stödja installationen av solceller ekonomiskt och främja användningen av förnybar energi. Här nedanför listar vi frågor och funderingar relaterade till solcellsbidrag och besvarar dem..

Hur fungerar det gröna avdraget?

Skatteavdraget tillämpar fakturamodellen, vilket innebär att privatpersoner som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Den motsvarande skattelättnaden betalas sedan ut till installationsföretaget.

Hur mycket är grön teknik-avdraget i praktiken?

Skatteverket använder en schablon där material och arbete anses utgöra 97 procent av totalkostnaden för en installation. Avdraget på 20 procent beräknas således på 97 procent av kostnaden. Med enklare matematik kan det gröna skatteavdraget ses som 19,4 procent av totalkostnaden.

När höjdes det gröna avdraget sist?

Vid årsskiftet 2022–2023 ökades avdraget för grön teknik från 15 procent till 20 procent för installation av solceller.

Gäller det gröna avdraget för laddbox och batteri?

Ja, det gröna skatteavdraget för laddboxar och batterier är ännu mer generöst än för solceller. Här kan du dra av hela 50 procent av kostnaden för material och laddbox. Fler frågor och svar om grönt avdrag för laddboxar hittar du längre ner.

Gäller avdraget för material köpt själv?

Nej, skattereduktionen för grön teknik gäller endast om du köper materialet från samma företag som utför installationen. Avdraget kan erhållas för arbetskostnaden, men inte för materialet om det köps separat.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Kan avdraget användas vid nybyggnation med solceller?

Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och klassas som småhus eller ägarlägenhet när den är färdigställd.

Kan jag få skattereduktion om jag bara köper batteri?

Nej, enligt Skatteverkets regler kan du endast få skatteavdrag om batteriet används för att lagra egenproducerad, förnybar el och är kopplat till en solcellsanläggning.

Vad hände med det statliga investeringsstödet för solceller?

Tidigare fanns ett statligt investeringsstöd för solceller som både företag och privatpersoner kunde ansöka om. Länsstyrelsen hanterade besluten och fördelade bidraget mellan Sveriges län. Stödet var max 20 procent av installationen och kunde inte kombineras med andra avdrag, som ROT-avdraget.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Vilka andra gröna tekniker kan man dra av skatt för?

För närvarande fokuserar det gröna avdraget främst på solceller, batterier och laddboxar. Andra gröna tekniker kan potentiellt inkluderas i framtiden beroende på utvecklingen av hållbara energilösningar och skattepolitiken.

Finns det begränsningar för skatteavdraget för gröna tekniker?

Ja, det finns vissa begränsningar. Skattereduktionen för grön teknik gäller exempelvis endast för material köpta från samma företag som utför installationen. Dessutom måste batteriet vara kopplat till en solcellsanläggning för att kvalificera sig för avdraget.

Kan företag använda det gröna avdraget för investeringar?

Nej. Det gröna avdraget är för närvarande utformat för privatpersoner. Företag kan dock ha andra möjligheter och incitament för att dra nytta av hållbara investeringar genom olika skatteåtgärder och stödprogram.

Gäller det gröna avdraget för befintliga solceller som uppgraderas?

Ja, skatteavdraget för grön teknik kan tillämpas på uppgraderingar av befintliga solcellsanläggningar, förutsatt att installationen utförs av det företag som ursprungligen genomförde installationen.

Hur vet man om solceller uppfyller kraven för skatteavdraget?

För att säkerställa att dina solceller kvalificerar sig för det gröna avdraget är det bäst att rådfråga Skatteverket eller konsultera med en skatteexpert. De kan ge specifik vägledning och svara på eventuella frågor om din individuella situation.

Bidrag för att installera laddbox hemma – FAQ

Hur mycket får man i skatteavdrag för att installera laddbox hemma?

Du kan dra av upp till 50 procent av kostnaderna för material och installation av en laddbox genom det gröna skatteavdraget. Detta syftar till att göra investeringen i laddningsinfrastruktur för elfordon mer ekonomiskt fördelaktig.

Kan företag också få  grönt skatteavdraget för att installera laddbox?

För närvarande är det gröna skatteavdraget inriktat på privatpersoner och gäller inte företag. Företag kan dock ha andra möjligheter att dra nytta av hållbara investeringar genom olika skatteåtgärder och stödprogram.

Måste jag äga min bostad för att få skatteavdraget för laddbox och grön teknik?

Ja, för att kvalificera dig för det gröna skatteavdraget måste du äga bostaden där installationen görs. Hyresgäster eller personer som bor i gemensamma bostadsarrangemang kan inte dra nytta av detta avdrag.

Kan jag kombinera det gröna skatteavdraget med andra skatteförmåner?

Det är viktigt att konsultera lokala skatteregler och lagar, men i många fall kan det gröna skatteavdraget för laddboxar vara kompatibelt med andra skatteförmåner eller bidrag som syftar till att främja användningen av elfordon.

Finns det krav som måste uppfyllas för att ansöka om avdraget för laddbox?

Ja, det finns specifika krav som måste uppfyllas för att kvalificera sig för det gröna skatteavdraget. Det inkluderar bland annat att installationen utförs av ett registrerat företag och att laddboxen uppfyller relevanta tekniska standarder och säkerhetskrav.

Hur ansöker jag om skatteavdraget för laddbox?

För att ansöka om det gröna skatteavdraget för laddboxar behöver du inkludera kostnadsinformation och dokumentation för installationen. Det är viktigt att följa Skatteverkets riktlinjer och använda deras specifika formulär för att säkerställa en smidig process.

Vilka dokument behöver jag för ansökan om grön teknik-avdrag?

För att styrka din ansökan bör du behålla fakturor, kvitton och dokumentation från företaget som utfört installationen. Dessa handlingar kan vara avgörande för att verifiera kostnader och genomförd arbetsomfattning.

Kan jag dra av kostnader för service av laddbox genom grön teknik-avdraget?

Det gröna skatteavdraget är vanligtvis inriktat på installationskostnader och material. Kostnader för underhåll och reparationer kanske inte täcks av detta avdrag. Det är viktigt att förstå vilka kostnader som är berättigade för avdraget och vilka som inte är det.