El till lampor utan att sladden syns i kök.

Fräsa in el i väggen – så drar man el i väggen

Att “fräsa in el” innebär att skapa spår eller kanaler i byggnadens material, vanligtvis väggar, för att placera elledningar, kablar eller rör för elektriska installationer. Denna metod används ofta när man vill gömma eller integrera elledningar på ett snyggt sätt, vilket kan vara särskilt användbart när man renoverar eller bygger om. Här förklarar vi vad det innebär och hur man gör för att fräsa in el i väggen.

Dra in el i väggen – att tänka på

Att “dra in el i väggen” syftar på att installera elledningar eller elektriska kablar i väggar för att ansluta elektriska apparater, uttag eller belysning. Processen involverar att dra elledningar genom väggens struktur för att ansluta dem till elsystemet. När man ska dra in el i väggen kan följande steg vara involverade:

 1. Planering: Identifiera var elinstallationen behövs och planera vägarna för elledningar. Detta kan innebära att bestämma placeringen av vägguttag, brytare och eventuell belysning.
 2. Göra hål: För att leda elledningar genom väggen måste det göras hål. Detta kan vara i form av borrade hål eller skurna spår i väggen, beroende på väggens material och konstruktion.
 3. Dragning av kablar: Elledningarna dras genom de förberedda hålen eller spåren. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av olika verktyg som fiskband för att navigera genom vägstrukturen.
 4. Anslutning till elsystemet: När elledningarna är på plats ansluts de till det elektriska systemet. Det kan inkludera anslutning till elcentralen, installation av uttag, brytare och andra elektriska enheter.
 5. Säkerhetsåtgärder: Säkerhetsaspekter som jordning och isolering måste beaktas för att säkerställa att installationen uppfyller säkerhetsstandarder och minimera riskerna för elektriska problem.

Det är viktigt att notera att elinstallation ska utföras av kvalificerade elektriker för att säkerställa att det görs på ett säkert sätt och följer gällande byggnormer och föreskrifter. Att arbeta med elektricitet är farligt och det krävs alltid professionell expertis för att undvika de risker som finns.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Fräsa in el – så gör man

Att “fräsa in el” syftar på att skapa spår eller kanaler i byggnadens väggar, tak eller golv för att placera elledningar, kablar eller elektriska rör. Detta görs vanligtvis för att dölja elinstallationerna och skapa en mer estetiskt tilltalande yta. Här är en allmän översikt över hur man fräser in el:

 1. Planering: Identifiera var elinstallationen behövs och planera vägarna för elledningar. Bestäm var spåren ska placeras och hur djupa de behöver vara.

 2. Markering: Markera väggarna eller golvet där spåren ska skapas. Använd mätverktyg för att säkerställa noggrann placering och dimensioner.

 3. Val av verktyg: För att fräsa in el används vanligtvis en fräs, som är ett elektriskt eller batteridrivet verktyg med en roterande fräsklinga. Det finns olika typer av fräsklingor och verktyg beroende på materialet som bearbetas.

 4. Skapa spår: Använd fräsen för att skapa spår eller kanaler i väggen eller golvet. Det är viktigt att vara försiktig och följa de markerade linjerna för att undvika skador på existerande ledningar, rör eller strukturer.

 5. Placera elledningar: När spåren är skapade kan elledningar, kablar eller rör placeras i dem. Dessa komponenter kan då täckas över med gips, gips eller annat material för att dölja installationen och ge en snygg yta.

 6. Färdigställande: Efter att elinstallationen är på plats täcks spåren över med det material som användes för att skapa dem. Det kan innebära att väggen putsas, målas eller täcks med gips.

Att fräsa in el kräver både rätt kunskap och utrustning. Du ska därför överlåta arbetet åt professionella elektriker för att säkerställa att installationen utförs säkert och enligt branschstandarder. Kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag på att fräsa in el i väggen.

Installera laddbox
Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!
Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker
Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Fräsa in kablar med spårfräs

När man använder en spårfräs för att fräsa in el i väggen används verktyget för att skapa spår i väggen där elkablar eller elrör kan placeras. Spårfräsar har vanligtvis en roterande skärskiva som skär bort materialet i väggen vilket möjliggör att elledningar kan dras utan att behöva klippa eller skära i väggen på andra sätt. Det underlättar installationen av elsystem och ger ett mer estetiskt tilltalande resultat jämfört med yttre kablar eller rör. Efter att spårfräsen har skapat spåren kan el dras i väggen för att sedan täckas med spackel, gips eller något annat material för att integreras sömlöst i väggen. Att använda en spårfräs i betong och trä innebär olika metoder på grund av de olika egenskaperna hos materialen. Här förklarar vi kort vad man bör tänka på när man använder spårfräs i betong respektive trä.

Spårfräs i betong

 • Betong är ett hårt material, så det kräver vanligtvis en kraftigare och mer robust spårfräs med diamantspetsar eller kraftiga karbidspetsar för att skära genom det.
 • Spårfräsning i betong kräver vanligtvis en långsammare hastighet och mer tryck jämfört med trä för att uppnå önskad djup och precision.
 • Vid användning av en spårfräs i betong är det viktigt att ha rätt skyddsutrustning på plats, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, på grund av det höga bullret och risken för att det ska flyga betongdamm.
 • Betongspårfräsning kan vara mer krävande och tidskrävande jämfört med trä på grund av betongens hårdhet och densitet.

Spårfräs i trä

 • Trä är ett mjukare material än betong och kan bearbetas med en mindre kraftfull spårfräs, vilket kan göra det mer bekvämt och enklare att hantera.
 • Hastigheten vid användning av spårfräs i trä är vanligtvis högre än för betong, och mindre tryck kan krävas för att skära genom träet.
 • Träspån och damm är vanligt vid spårfräsning i trä, så det är viktigt att ha lämplig dammavledning och andningsskydd för att undvika inandning av skadliga partiklar.
 • Träspårfräsning kan vara mer flexibel och snabbare än betongspårfräsning på grund av träets mjukhet och bearbetningsvänliga natur.

Vanliga frågor om att fräsa in el i väggen

Vilka är de vanligaste misstagen folk gör när de fräser in el i väggen själva?

Vanliga misstag inkluderar att inte följa noga markerade linjer, bristande medvetenhet om befintliga ledningar och att inte använda rätt skyddsutrustning. Vi rekommenderar alltid att du anlitar en certifierad elinstallatör. Kontakta oss på Qlel för kostnadsfri konsultation.

Finns det alternativa metoder för att installera el i väggen utan att använda en fräs?

Alternativa metoder kan inkludera användning av ytskyddade kanaler eller trådlösa lösningar för att undvika att fräsa in i väggen.

Vilka typer av verktyg är nödvändiga för en säker och effektiv fräsning av el i väggen?

Nödvändiga verktyg inkluderar en el-fräs med diamantskiva, mätutrustning för markering, skyddsutrustning såsom glasögon och hörselskydd.

Vilka är de vanligaste säkerhetsriskerna vid arbete med elektriska installationer, och hur kan de undvikas?

Vanliga säkerhetsrisker inkluderar elektriska stötar och skador på befintliga ledningar. Risken minimeras genom att stänga av strömmen, använda rätt verktyg och vara medveten om befintliga ledningar. Vi rekommenderar alltid att du anlitar en certifierad elinstallatör. Kontakta oss på Qlel för kostnadsfri konsultation.