Tips för att barnsäkra eluttag hemma.

Byta ojordat till jordat vägguttag – vi förklarar

Ojordade och jordade vägguttag skiljer sig åt när det kommer till säkerheten och skyddet de erbjuder. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan dessa två typer av uttag och varför det är viktigt att överväga att byta ut ojordade uttag mot jordade för att förbättra elsäkerheten i ditt hem.

Ojordad kontakt och uttag

Det är viktigt att ha jordade kontakter för att undvika problem (och skador). Jordning är benämningen på metoden som säkerställer att elektriciteten har en väg ut ur systemet vid eventuella fel. Om kontakten inte är jordad kan du riskera att få en elstöt från en apparat som är under ström eller att det uppstår en brand på grund av ett elfel. Det är därför viktigt att ha jordade kontakter för att säkerställa elsäkerheten.

I nya hus och lägenheter är det ett krav att ha jordade uttag. Om du har ojordade uttag kan det vara en indikation på att ditt elsystem är gammalt och det kan vara lämpligt att få en kontroll av elen i ditt hem för att undersöka om det är säkert eller om åtgärder behöver vidtas. Om du behöver hjälp med att kontrollera din el, är du välkommen att kontakta oss på Qlel så hjälper våra erfarna elektriker dig.

Skillnaden mellan ojordade och jordade vägguttag

Ojordade vägguttag = grundläggande funktion

Ojordade vägguttag har endast två hål för att ansluta till elektronik. De tillåter ström att flöda från vägguttaget till elektroniken, men de har ingen jordledare för att leda överflödig elektricitet bort från enheten. Detta kan leda till ökad risk för elektriska stötar och bränder.

Jordade vägguttag = ett extra skyddslager

Jordade vägguttag har, utöver de två hålen för strömanslutning, en tredje håltagning för jordning. Denna jordledare ger en säker väg för överflödig elektricitet att strömma bort från enheten och in i jorden. Detta extra skyddslager minimerar risken för elektriska stötar och skapar en säkrare miljö för användningen av elektronik.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Varför byta till jordade vägguttag – 3 fördelar

  1. Elsäkerhet: Jordade vägguttag minskar risken för elektriska stötar och skyddar både människor och husdjur från farliga situationer.
  2. Brandskydd: Genom att leda överflödig elektricitet bort från enheter minskar jordade uttag risken för elektriska bränder.
  3. Skydd för elektroniska enheter: Elektronikhar ofta jordade kontakter för att fungera optimalt. Användning av jordade uttag säkerställer korrekt funktion och förlänger livslängden på enheterna.
Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Byta från ojordat till jordat uttag – guide steg-för-steg

Att byta från ett ojordat till ett jordat vägguttag är en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda både människor och elektronik från faror. Som elektriker avråder vi från att göra detta själv, men kommer här förklara hur stegen för att byta ett ojordat till jordat eluttag ser ut.

Du behöver följande verktyg och material:
  • Skruvmejsel
  • Testinstrument för ström och spänning
  • Nytt jordat vägguttag
  • Kopplingsdosor
  • Elektriskt tejp
  • Skyddsglasögon och handskar
Steg 1: Säkerhetsåtgärder

Innan du påbörjar arbetet, se till att stänga av strömmen till det aktuella området från huvudströmbrytaren. Använd skyddsglasögon och handskar för att minimera risken för skador.

Steg 2: Koppla bort strömmen

Använd testinstrumentet för att försäkra dig om att det inte finns någon ström i det befintliga ojordade uttaget. Detta är en kritisk steg för din personliga säkerhet och betydelsen av detta går inte att betona nog mycket. 

Steg 3: Ta bort det ojordade eluttaget

Använd skruvmejseln för att ta bort det befintliga uttaget. Var försiktig och undvik att skada ledningarna. Se till att identifiera och märka varje tråd för korrekt koppling senare.

Steg 4: Koppla om ledningarna

Anslut de korresponderande färgkodade ledningarna till det nya jordade uttaget. Följ tillverkarens anvisningar för korrekt koppling. Använd kopplingsdosor om det behövs för att förlänga ledningarna.

Steg 5: Säkra anslutningarna

Använd elektriskt tejp för att säkra och isolera varje anslutning. Detta skyddar mot kortslutningar och minimerar risken för elektriska problem.

Steg 6: Montera det jordade eluttaget

Fäst det nya uttaget på plats med skruvarna som medföljer. Se till att det sitter stadigt och att det inte finns några lösa delar.

Steg 6: Testa så att uttaget fungerar

Slå på strömmen och använd testinstrumentet för att försäkra dig om att det nya jordade uttaget fungerar korrekt. Testa också med en elektronisk produkt för att säkerställa att strömmen levereras på ett säkert sätt.

Byta från ojordat till jordat vägguttag – vanliga frågor

Vilka andra fördelar kan jordade uttag ha utöver säkerhet?

Jordade uttag kan också erbjuda skydd mot överspänning. De har ofta inbyggda skyddsanordningar som hjälper till att förhindra skador på elektronik vid blixtar eller kraftiga spänningsökningar.

När kan vara särskilt viktigt att byta till jordade uttag?

Det kan vara särskilt viktigt att byta till jordade uttag i kök och badrum där fuktigheten är hög. Jordning minskar risken för elektriska stötar i fuktiga miljöer.

Kan ojordade uttag påverka kvaliteten hos elektronik?

Ja, ojordade uttag kan påverka elektronikens prestanda på lång sikt. Många moderna elektronikprodukter och datorer kräver en jordförbindelse för optimal funktion.

Vad är riskerna förknippade med ojordade vägguttag?

De vanligaste riskerna med ojordade vägguttag inkluderar ökad risk för elektriska stötar och högre sannolikhet för elektriska bränder på grund av otillräcklig avledning av överskottsel.

Finns det ekonomiska fördelar att till jordade vägguttag?

Övergången från ojordade till jordade vägguttag är en långsiktig investering i elsäkerhet och kan bidra till att undvika kostsamma skador på dina elektroniska produkter.

Får man blanda jordade och ojordade uttag i samma rum?

Nej det är inte tillåtet att kombinera jordade och ojordade eluttag inom samma rum. När du uppgraderar ett uttag bör samtliga uttag bytas ut för att upprätthålla enhetlighet och elsäkerhet. I äldre hus, byggda före 1994, kan man ibland hitta jordade uttag i utrymmen som badrum och kök där den identifierade risken var större. Denna praxis gällde dock inte för andra delar av huset eller rummet. I dagens perspektiv erkänner vi vikten av jordade uttag i alla områden, vilket reflekteras i att det inte längre är tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag inom samma rum vid utbyte.