Lågenergilampor vs LED vs halogen – en jämförelse

De senaste fem–tio åren har det skett stora förändringar inom lampindustrin. De traditionella glödlamporna har gradvis försvunnit från butikshyllorna inom EU och det är svårt att hitta dem nu för tiden. Reglerna har blivit strängare och den senaste förändringen gällde färgåtergivningen för LED-lampor år 2013. Det har hänt mycket på kampmarknaden, helt enkelt. I den här texten ska vi förklara begreppen och ge tips om vilken typ av lampa som passar bäst för olika platser.

Den traditionella glödlampan håller på att försvinna helt och ersätts nu av miljövänligare alternativ. Tre av dessa är lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor. Här nedanför går vi igenom dessa tre och listar för- och nackdelar.

Vad är en lågenergilampa?

En lågenergilampa, även kallad lysrörslampa, är en energisnål glödlampa som håller upp till 10 gånger längre än vanliga glödlampor beroende på märke, modell och användning. De har samma socklar som glödlampor vilket gör att de enkelt ska kunna fungera som ersättare. En lågenergilampa är i regel dyrare att köpa in än vanliga glödlampor men blir billigare över tid då den håller längre och drar mindre el.

Under lågenergilampans tidiga år klagade många över att de gav ifrån sig en kall, nästan metallisk, ton i sin belysning. Men tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren och nu kan du få energilampor med den typ av ljus du önskar. Det finns helt enkelt lågenergilampor i alla möjliga utföranden som passar alla rum och utomhusmiljöer.

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver, vilket är en farlig metall. Men eftersom mängden är så liten och vi minskar den totala användningen av fossila bränslen genom att byta till dessa lampor, minskar även den totala mängden kvicksilver som används. 

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Fördelar med lågenergilampor
 1. Lägre energiförbrukning: Lågenergilampor förbrukar betydligt mindre energi jämfört med traditionella glödlampor, vilket kan leda till besparingar på elräkningen.
 2. Längre livslängd: Lågenergilampor har vanligtvis en längre livslängd än glödlampor, vilket innebär färre behov av att byta ut dem och minskade kostnader för underhåll.
 3. Mindre värmeutsläpp: Lågenergilampor genererar mindre värme jämfört med glödlampor, vilket gör dem säkrare att hantera och minskar risken för överhettning.
 4. Miljövänliga: Genom att minska energiförbrukningen hjälper lågenergilampor till att minska koldioxidutsläppen och bidra till en mer hållbar miljö.
 5. Variation i ljusstyrka och färgtemperatur: Lågenergilampor finns i olika ljusstyrkor och färgtemperaturer, vilket ger användarna möjlighet att välja belysning som passar deras behov och preferenser.
Nackdelar med lågenergilampor
 1. Högre initial kostnad: Lågenergilampor kan vara dyrare att köpa jämfört med traditionella glödlampor, vilket kan avskräcka vissa konsumenter från att investera i dem.
 2. Begränsad ljusutbredning: Vissa lågenergilampor kan ha begränsad ljusutbredning och svårigheter att lysa upp stora områden eller sprida ljuset jämnt.
 3. Känslighet för temperaturer: Vissa lågenergilampor kan påverkas av temperaturförändringar, vilket kan minska deras effektivitet eller livslängd i vissa miljöer.
 4. Innehåller kvicksilver: De flesta lågenergilampor innehåller små mängder kvicksilver, vilket innebär att korrekt hantering och avfallshantering är viktiga för att undvika miljö- och hälsorisker.
 5. Uppvärmningstid: Vissa lågenergilampor kan ta några ögonblick att nå sin fulla ljusstyrka efter att de har slagits på, vilket kan vara en nackdel i situationer där omedelbar belysning behövs.
Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Vad är en LED-lampa?

LED-lampor, som står för Light Emitting Diode, kräver väldigt lite energi för att ge samma ljusstyrka som en vanlig glödlampa eller lågenergilampa. Det gör LED-lampan till ett mycket populärt alternativ i valet av glödlampa. Till exempel motsvarar en 6W LED-lampa ungefär en 40W glödlampa. Dessutom kan en LED-lampa brinna i upp till 50 000 timmar, vilket gör den till en ekonomisk lösning i längden. Det är viktigt att köpa LED-lampor från pålitliga återförsäljare för att vara säker på att brinntid och energiförbrukning stämmer. Du kan också välja mellan olika typer av ljus, som varmvitt, naturvitt eller kallvitt, beroende på vilken atmosfär du vill skapa. LED-lampor blir inte heller speciellt varma när de används, vilket gör dem till det säkraste alternativet.

Fördelar med LED-lampor
 1. Lång livslängd: LED-lampor har en betydligt längre livslängd jämfört med traditionella glödlampor och lågenergilampor, vilket minskar behovet av frekventa lampbyten och sparar pengar på underhåll.
 2. Låg energiförbrukning: LED-lampor är extremt energieffektiva och förbrukar mycket mindre energi än andra typer av lampor, vilket resulterar i lägre elkostnader och minskade koldioxidutsläpp.
 3. Snabbtändning: LED-lampor tänds omedelbart utan någon uppvärmningstid, vilket gör dem idealiska för användning i situationer där omedelbar belysning är nödvändig.
 4. Miljövänliga: LED-lampor innehåller inte farliga ämnen som kvicksilver och producerar inte växthusgaser eller andra skadliga utsläpp under användning, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.
 5. Variation i färgtemperatur och dimbarhet: LED-lampor finns i olika färgtemperaturer och kan vara dimbara, vilket ger användarna flexibilitet att skapa olika belysningsmiljöer och atmosfärer.
Nackdelar med LED-lampor
 1. Högre initial kostnad: LED-lampor kan vara dyrare att köpa jämfört med andra typer av lampor, vilket kan vara avskräckande för vissa konsumenter trots deras långsiktiga besparingar.
 2. Kvalitet och kompatibilitet: Kvaliteten på LED-lampor kan variera, och vissa billigare alternativ kan ha sämre ljuskvalitet eller kortare livslängd. Dessutom kan vissa LED-lampor vara inkompatibla med befintliga armaturer eller dimmersystem.
 3. Känslighet för värme och fukt: Vissa LED-lampor kan vara känsliga för höga temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka deras prestanda eller livslängd i vissa miljöer.
 4. Risk för blått ljus: En del forskning tyder på att exponering för blått ljus från LED-lampor kan påverka sömnmönster och ögonhälsa negativt, särskilt vid användning av LED-skärmar innan läggdags.
 5. Elektronisk störning: LED-lampor kan generera elektronisk störning som påverkar känslig utrustning såsom radiosignaler eller elektroniska enheter i närheten.

Vad är en halogenlampa?

Halogenlampor är snarlika traditionella glödlampor men även de har en begränsad livslängd. Energimyndigheten har fasat ut dem sedan 2016 och de återstående lager av halogenlampor säljs tills de helt ersätts av LED-lampor. Jämfört med gamla glödlampor är halogenlampor effektiva, men de är inte lika effektiva som LED-lampor eller lågenergilampor. De har en längre livslängd och förbrukar 30-50 % mindre energi än gamla glödkampor. Halogenlampor ger ett klart ljus och återger färger på ett bra sätt vilket gör dem överlägsna vanliga glödlampor. Färgåtergivningen mäts på en skala från 0 till 100 där halogenlampor har det högsta värdet: 100. Alla färger syns optimalt i halogenljus vilket gör dem till det självklara valet för ljussättare och designers.

Fördelar med halogenlampor
 1. Högt ljusutbyte: Halogenlampor ger en stark och klar belysning med hög färgåtergivning, vilket gör dem lämpliga för användning där detaljer och färger är viktiga, som i konstnärliga utställningar eller butiker.
 2. Snabbtändning och återtändning: Halogenlampor tänds omedelbart och återtänds direkt efter att de slocknat, vilket gör dem användbara i situationer där snabb belysning är nödvändig, som i säkerhetsbelysning eller arbetsbelysning.
 3. Variation i storlek och form: Halogenlampor finns i olika storlekar och former, vilket gör dem mångsidiga och lämpliga för olika armaturer och applikationer, inklusive spotlights, strålkastare och skrivbordslampor.
 4. Fokus på ljuset: Halogenlampor ger en koncentrerad ljuskägla och har bra ljusriktningsegenskaper, vilket gör dem idealiska för belysning av specifika områden eller objekt, såsom läslampor eller scenbelysning.
 5. Högre effektivitet än glödlampor: Halogenlampor är mer energieffektiva än traditionella glödlampor och kan producera mer ljus per watt, vilket resulterar i något lägre energiförbrukning och längre livslängd.
Nackdelar med halogenlampor
 1. Höga driftstemperaturer: Halogenlampor genererar mycket värme under drift, vilket kan öka risken för brännskador och öka kylbehovet i rummet där de används.
 2. Kortare livslängd än LED-lampor: Halogenlampor har en kortare livslängd än LED-lampor och måste bytas ut oftare, vilket kan innebära högre underhållskostnader och större besvär med lampbyten. Högre energiförbrukning än
 3. LED-lampor: Trots att de är mer energieffektiva än glödlampor, förbrukar halogenlampor fortfarande mer energi än LED-lampor, vilket kan resultera i högre elkostnader på lång sikt.
 4. Känsliga för beröring: Halogenlampor är känsliga för beröring med nakna händer eftersom oljor och fett från huden kan orsaka hotspots och förkorta deras livslängd.
 5. Miljöpåverkan: Halogenlampor innehåller tungmetaller och andra skadliga ämnen som kan ha negativa miljöeffekter vid bortskaffande, särskilt om de inte hanteras korrekt eller återvinnas på rätt sätt.

Som du märker finns det en del frågor att ta ställning till vid val av lampa. Fördelar och nackdelar. Men det är positivt för både miljön och plånboken att de äldre glödlamporna fasas ut. Vi behöver inte längre oroa oss för att det inte finns några bra alternativ, eftersom det nu finns energisnåla lampor som har liknande egenskaper som vanliga glödlampor. De som kanske är oroliga är de som behöver det klara ljuset från halogenlampor, men det är inte osannolikt att det snart kommer att finnas ett mer energieffektivt alternativ även för dem. Här nedanför besvarar vi några vanliga frågor om glödlampor.

Var slänger man glödlampor?

Det är viktigt att sortera alla typer av lampor som elavfall och lämna dem till en återvinningscentral. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör är farligt avfall och bör inte slängas bland vanliga sopor. Vanliga glödlampor innehåller en liten mängd bly som kan vara skadligt för levande organismer.

Vilka glödlampor drar minst el?

LED-lampor är det bästa valet bland alla alternativ på marknaden, både när det gäller energiförbrukning och livslängd. En LED-lampa drar 80 procent mindre ström och har en livslängd som är 25 gånger längre än en vanlig glödlampa.

Vilka är dimbara glödlampor?

Inte alla lampor kan reglera ljusstyrkan med en dimmer. Halogenlampor kan vanligtvis dimras, men inte alla LED- och energisparlampor. Förpackningen visar symboler för att ange om lampan är dimbar eller inte.

Varför är LED-lampor bättre än glödlampor?

LED-lampor är mycket energieffektiva och förbrukar 80-90% mindre energi än glödlampor och halogenlampor. Även om de kan vara dyrare att köpa initialt, kommer du på lång sikt att spara pengar genom att minska din elförbrukning och därmed din elräkning.

Vilken gas finns i glödlampor?

Vanliga gamla glödlampor innehåller antingen argon eller kväve. Högenergilysrör, som ger ifrån sig fluorescerande ljus, samt ljusen på flygplatsernas start- och landningsbanor innehåller krypton eller argon, och ibland även krypton. Lampor i fyrar kan innehålla xenon, argon eller krypton.

Vad gör jag om lågenergilampan går sönder?

Om du råkar tappa lampan i golvet och den går sönder, kan kvicksilvret läcka ut. För att hantera situationen, börja med att stänga dörrarna och vädra ut rummet i cirka 20 minuter. Det är ingen stor katastrof eftersom mängden är fortfarande liten, men för säkerhets skull bör du torka upp resterna med en fuktig trasa. Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med resterna och undvik att använda dammsugaren.