Direktverkande el – guide om direktverkande elvärme

I hus med direktverkande el, även kallat direktel, används el från elnätet för att producera värme i el-element eller elslingor i golvet. Varmvattnet värms också med hjälp av elektricitet i en varmvattenberedare. Direktverkande el är en dyr metod för uppvärmning av hus och varmvatten eftersom det ger lika mycket värme som den energi som tillförs som el, till skillnad från mer effektiva värmesystem. Här får du veta allt du behöver veta om uppvärmning med direktverkande el.

Vad är direktverkande el?

Direktverkande el används för att omvandla elektricitet till värme genom el-element. Det innebär att du får lika mycket energi i form av värme som den energi som förbrukas. Direktverkande el och direktverkande värme är i praktiken samma sak eftersom produktion och distribution sköts av samma system. Det är enkelt att installera direktverkande elvärme eftersom det är lättare att dra el-kablar än vattenrör i huset. Dock kan det vara svårt att senare byta till en värmekälla som använder vattenburen värme även om det är möjligt att konvertera och är populärt vid renoveringar. I dessa hus behöver varmvattnet värmas upp med en elpanna.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Vad kostar direktverkande el?

Elförbrukningen i en normalstor villa med endast elvärme ligger vanligtvis mellan 20 000 och 30 000 kWh per år. Uppvärmning av huset och tappvarmvattnet står för cirka 80% av elförbrukningen, medan resten används till hushållsel såsom belysning, vitvaror och elektriska apparater. Detta gäller även för hus med annan värmekälla. En villa med enbart direktverkande el använder alltså elektricitet för hela husets energibehov.

Elvärme innebär att samma mängd elenergi ger samma mängd värmeenergi till huset, vilket ger en verkningsgrad på 1. Jämfört med detta har moderna värmepumpar i ett vattenburet system en verkningsgrad på runt 4, vilket innebär att energiförbrukningen minskar till en fjärdedel, dvs. till 4000 – 6000 kWh per år för uppvärmning av huset och varmvattnet.

Hus som använder elvärme, är kända för att vara energislukare och med dagens elpriser blir driftskostnaderna betydligt högre jämfört med andra värmekällor. Det är svårt att förutse hur elpriserna kommer att utvecklas, men det är troligt att de kommer att variera mycket och ofta. Om du har frågor om vatten och el kan du kontakta våra elektriker på Qlel.

Komplettera med solceller

Eftersom hur med direktverkande el drar mycket el och solceller producerar el så bör det väl vara en bra kombination? Det stämmer! Men i Sverige genererar solceller en begränsad mängd el under vintern när ett hus med elvärme behöver mest el. Och att installera solceller är en ganska stor investering, så om man har ett hus med elvärme är det klokt att först prioritera att byta till en annan värmekälla och tilläggsisolera huset för att minska värmeförlusterna. Först efter att dessa uppgraderingar har gjorts och huset inte längre värms med direktverkande el kan solceller vara en bra uppgradering.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Bidrag till energieffektivisering

Enligt en EU-direktiv måste medlemsländerna, däribland Sverige, arbeta för att minska elförbrukningen i bostäder. Ägare till småhus som byggdes före år 1990 och har direktverkande el som huvudsaklig uppvärmningskälla kan ansöka om ett statligt bidrag. Bidraget täcker kostnader för material vid byte från direktverkande el till energieffektiva värmekällor (som exempelvis solceller och solcellsbatteri) samt för isoleringsåtgärder som minskar värmeförlusterna från huset. Bidraget är på högst 60 000 kr, fördelat på 30 000 kr för varje åtgärdskategori. Det kan vara fördelaktigt att utnyttja detta erbjudande. ROT-avdraget gäller som vanligt för arbetskostnaderna.

Uppvärmning hus – olika värmekällor

Uppvärmning och varmvatten står för cirka 80 procent av energikostnaden för en villa. Valet av värmekälla kommer därför att ha störst påverkan på din energikostnad. Här kan du få information om olika värmekällor och deras fördelar och nackdelar.

Direktverkande elvärme

Elenergi distribueras direkt till radiatorer eller golvvärme i huset genom ledningar.

 • Fördelar med direktverkande elvärme: Låga investeringskostnader, bra reglerbarhet, låga energiförluster.
 • Nackdelar med direktverkande elvärme: Sämre flexibilitet för andra energislag, relativt höga löpande kostnader.

Värmepumpar till hus & villa

Det finns olika typer av värmepumpar som kan utnyttja värmen från luften, vattnet, marken eller berget. Vilken typ av pump du väljer beror på dina behov av värme och varmvatten, samt vilken typ av uppvärmning du har idag och hur husets ventilation är utformad. Trots att värmepumpen drivs med el, kan den ge tillbaka flera gånger mer energi än den förbrukar.

Bergvärme- och jordvärmepump

Bergvärme- och jordvärmepumpar utnyttjar energin som är lagrad i berget eller marken för att värma upp huset. För att sprida värmen i hela huset krävs ett vattenburet värmesystem. Bergvärmepumpen hämtar värmen från ett hål som har borrats i berget.

 • Fördelar med bergvärme- och jordvärmepump: Låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna. Minskar behovet av köpt energi/el för varmvatten och värme med upp till 80 procent.
 • Nackdelar med bergvärme- och jordvärmepump: Relativt höga investeringskostnader, cirka 150 000 kronor. Investeringen är i regel betald på fem-sju år och har en lång livslängd, 15-20 år.
Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump är en energieffektiv lösning som utnyttjar utomhusluften för att värma upp ett vattenburet system. Denna typ av värmepump är särskilt lämplig för villor i Mellansverige och söderut. Genom att använda en luft-vattenvärmepump kan man spara upp till 50-60 procent av energibehovet för uppvärmning och varmvatten i huset.

 • Fördelar med luft-vattenvärmepump: Producerar både värme och varmvatten och har lång livslängd och kort återbetalningstid.
 • Nackdelar med luft-vattenvärmepump: Ganska hög investeringskostnad, cirka 100 000 kronor.
Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump utnyttjar energin från utomhusluften för att värma upp inomhusluften. Den är perfekt som ett komplement till eluppvärmda hus och kan minska behovet av el för uppvärmning med upp till 55%. Dessutom kan luftvärmepumpen användas som luftkonditionering.

 • Fördelar med luft-luftvärmepump: Minskad energikostnad. Låg investering jämfört med andra värmepumpar. Kan användas i hus med elelement.
 • Nackdelar med luft-luftvärmepump: Värmer inte varmvatten. Värmen kommer endast in på ett ställe i huset och husets planlösning påverkar hur bra den fungerar.
Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump är en apparat som återvinner värme från ventilationsluften och återför den till husets värmesystem. För att kunna använda en sådan pump behöver huset ha ventilationskanaler där frånluften kan samlas. Genom att använda en frånluftsvärmepump kan man spara upp till 40-50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns även frånluftsvärmepumpar som endast värmer varmvattnet.

 • Fördelar med frånluftsvärmepump: Luftvärmepump som inte förlorar effekt när det är kallt ute. Ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning samtidigt. Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.
 • Nackdelar med frånluftsvärmepump: Passar endast vissa hus som har lämpliga ventilationssystem. Mindre effektivt än bergvärme eller jordvärme vid hög energiförbrukning

Pannor för uppvärmning

Pannor används för att värma vatten och sedan sprida värmen genom ett radiatorsystem. Det finns flera olika varianter.

Elpanna

Elpanna är en pålitlig uppvärmningsmetod med elpatroner, men kostnaderna kan vara höga.

Oljepanna

Oljepannor är inte så vanliga längre på grund av höga kostnader och dålig miljöpåverkan.

Vedpanna

Vedpannor används sällan ensamma idag, utan oftast i kombination med elpatroner. Det är billigare bränsle om man kan få ved till låg eller ingen kostnad, men det kräver manuellt arbete och utrymme.

Pelletspanna

Pelletspannor är ett bra alternativ för den som vill elda själv, med fördelar som förnybar energi och relativt låga bränslekostnader. Nackdelar inkluderar höga investeringskostnader och manuell hantering vid bränslepåfyllning.

Kombinationspanna

Kombinationspannor med el, biobränsle och olja ger användaren möjlighet att växla mellan olika bränslen baserat på pris eller tillgång, men det kan sänka pannans verkningsgrad något.

Fjärrvärme

Fjärrvärme tillverkas i en central anläggning och ansluts till husets värmesystem med hjälp av en värmeväxlare.

 • Fördelar med fjärrvärme: Driftsäkert, låg miljöpåverkan, tar liten plats, litet underhåll.
 • Nackdel med fjärrvärme: Finns inte alltid där du bor.

Vanliga frågor om direktverkande el

För att knyta ihop säcken återgår vi till direktverkande el och uppvärmning med elvärme. Här avslutas den guiden med att besvara några vanliga frågor kopplade till direktverkande elvärme. Saknar du något svar är du välkommen att kontakta oss på Qlel för kostnadsfri rådgivning av en certifierad och behörig elektriker.

Vad betyder direktverkande el?

I ett hus med direktverkande elvärme används el från elnätet för att producera värme i elelement eller elslingor i golvet. Dessutom värms tappvattnet i en elektrisk varmvattenberedare.

Vilka för- och nackdelar finns det med direktverkande el?

Direktverkande el är en pålitlig lösning för att värma hus. Det kräver minimalt underhåll och har en relativt liten klimatpåverkan, förutsatt att den inte kommer från fossila bränslen. Trots detta finns det nackdelar. Det är ineffektivt och kan vara dyrare än andra värmekällor med dagens elpriser. Direktverkande el kan vara ett alternativ för mindre hus som bara behöver värmas under en kort del av året.

Vad kostar direktverkande el i en vanlig villa?

Elförbrukningen i en normalstor eluppvärmd villa ligger vanligtvis mellan 25 000 och 30 000 kWh per år. Uppvärmningen av huset och tappvarmvattnet står för cirka 80% av den totala förbrukningen. Resten används till hushållsel, vilket även förekommer i hus med annan värmekälla. Kostnaden beror naturligtvis på elpriset, som vi vet varierar mycket. Med ett rörligt elpris på 1,30 kr per kWh (snittpriset för hela landet i januari 2023 för villaägare med en elförbrukning på 25 000 kWh per år), blir kostnaden för uppvärmningen av huset och tappvattnet 30 000 till 35 000 kr per år. Därtill tillkommer kostnaden för hushållsel, som ligger mellan 6000 och 8000 kr per år, vilket ger en genomsnittlig total kostnad för elen på cirka 3300 kr per månad över året. Med högre elpriser, som det ofta har varit på senare tid, blir kostnaden naturligtvis ännu högre. Direktverkande elvärme är en dyr form av uppvärmning med dagens elpriser. Det är svårt att veta hur utvecklingen kommer att bli, men vi bör förbereda oss på att elpriserna kommer att variera mycket och ofta.

Hur mycket sänks elförbrukningen med bergvärme jämfört med direktverkande el?

Direktverkande el innebär att samma mängd elenergi ger samma mängd värmeenergi till huset, medan värmepumpar i ett vattenburet system ger fyra gånger mer värmeenergi än vad som tillförs som elenergi. En normalstor villa förbrukar vanligtvis 15 000 till 20 000 kWh per år för uppvärmning och varmvatten. Med en bergvärmepump istället för direktverkande el blir elförbrukningen ungefär en fjärdedel.

Är solceller ett bra komplement till direktverkande el?

Solceller är en miljövänlig och lågunderhållande energikälla som kan ge ekonomiskt stöd från staten för installation. Dock kan det vara en utmaning att få tillräckligt med el från solceller under vintern när ett hus med elvärme behöver mest el. Om man har ett hus med elvärme kan det vara mer fördelaktigt att överväga att byta till en annan värmekälla och/eller förbättra isoleringen för att minska värmeförlusterna istället för att investera i solceller.

Vad kostar en dusch om huset värms med direktverkande el?

En relevant fråga om dagens energipriser. Svaret beror på olika faktorer, men om vi utgår från normalfallet och gör vissa antaganden, som att duscha i 10 minuter med 40 gradigt vatten, kallvattentemperaturen är 8 grader (så vattnet måste värmas till 32 grader), duschen har en vattenflöde på 12 liter per minut och vattnet värms av en elektrisk varmvattenberedare. Med tanke på att det krävs 0,00116 kWh för att värma 1 liter vatten med 1 grad, kommer en 10-minutersdusch att förbruka 4,5 kWh el. Kostnaden beror sedan på elpriset, som varierar mycket. Om vi räknar med ett rörligt elpris på 1,30 kr per kWh (snittpriset för hela landet i januari 2023 för villaägare med en årlig elförbrukning på 20 000 kWh), blir elkostnaden för duschen nästan 6 kr. Dessutom tillkommer kostnaden för vattnet, som vanligtvis är runt 2 öre per liter. Så totalt blir det cirka 8 kr per dusch, vilket blir nästan 3000 kr per år om man duschar dagligen, och 12 000 kr med fyra personer i hushållet! Genom att duscha lite kortare och med lägre temperatur (37 grader är också behagligt) samt använda en vattenbesparande duschmunstycke kan man halvera duschens kostnad. Med de högre elpriserna som har varit under vissa månader kostade en normaldusch ungefär 30 kr.

Är direktverkande el bra?

Direktverkande el är inte en effektiv metod för att värma upp sitt hus eftersom det ger samma mängd värme som den el som förbrukas. Det är inte lika fördelaktigt som värmepumpar som ger 3-4 gånger mer värme än den el som förbrukas. Hus med direktverkande el är mindre populära på husmarknaden och uppgraderas ofta till bättre värmesystem.