Byta termostat för golvvärme – din guide

Om golvvärmen slutar fungera är det ofta bara termostaten som behöver bytas för att få igång golvvärmen igen. Det är sällan nödvändigt att byta ut värmeslingorna i golvet, vilket är tur eftersom det skulle innebära att hela golvet behöver brytas upp för att lägga nya slingor. I  vår guide går vi igenom allt du behöver veta om att byta termostat för golvvärme hemma – från enkla termostater till mer avancerade med display och wifi-styrning.

Det finns två olika typer av golvvärme – elektrisk golvvärme och vattenburen golvvärme. Elektrisk golvvärme är vanligast i badrum eftersom det är enkelt att kontrollera värmen, medan vattenburen ofta golvvärme används i resten av huset för att det är ett billigare att använda med ett effektivt värmesystem som en värmepump. Oavsett vilken typ av golvvärme du har, finns det en termostat som styr temperaturen på golven enligt dina önskemål.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Vad kostnad det att byta termostat?

Kostnaden för att byta en termostat i ditt hem kan variera beroende på om du har nya eller äldre termostater, samt om du har elektrisk eller vattenburen golvvärme. Dessutom påverkas kostnaden av vilken typ av termostat du väljer För att byta termostat för elektrisk golvvärme brukar det kosta 2000-5000 kr för både arbete och material efter ROT-avdrag. För vattenburen golvvärme kostar det 3000-6000 kr att byta en termostat, inklusive material och arbete efter ROT-avdrag.

Byta termostat till el-golvvärme

Elektrisk golvvärme är vanligt förekommande i badrum eftersom det är enkelt att styra och snabbt öka temperaturen för att torka upp ett blött golv. Badrum har oftast en liten golvyta, vilket gör att det inte är så kostsamt att använda el-golvvärme även om det inte kan kopplas till ett mer effektivt värmesystem som en värmepump, vilket är vanligt för vattenburen golvvärme.

Om golvvärmen slutar fungera beror det oftast på att termostaten är trasig. Eftersom termostaten ofta används dagligen och slås på och av manuellt eller automatiskt för att hålla rätt temperatur, är det inte konstigt att den slits. Om du har en modern golvvärme kan termostaten oftast bara bytas ut, men om golvvärme-systemet är äldre behöver både givaren och termostaten oftast bytas ut. Så länge slingorna i golvet inte är skadade behöver de inte bytas ut.

Hur fungerar en termostat till el-golvvärme?

Elektrisk golvvärme består av en värmeslinga som är placerad under golvet och vanligtvis fastgjuten. För att reglera värmen används en eller flera termostater som är placerade i ett eller flera rum. Termostaten är ansluten till en fast strömkälla som i sin tur är kopplad till värmeslingan och givaren.

En termostat för el-golvvärme är en enhet som används för att justera temperaturen på golvvärmen. Termostaten är kopplad till golvvärmesystemet och mäter temperaturen på golvet och/eller i rummet. Om temperaturen är för låg, höjer termostaten temperaturen på golvvärmen. Om temperaturen är för hög, sänks temperaturen på golvvärmen.

Hur byter man termostat till el-golvvärme?

När du behöver byta termostat till ditt befintliga el-golvvärmesystem är det både termostaten och givaren som behöver bytas ut. Det tar vanligtvis cirka 1-2 timmar att utföra detta. Även äldre termostater kan bytas ut, men det är viktigt att den nya termostaten har samma infästning, till exempel med en infälld dosa, för att installationen ska bli smidig och snygg. Ibland kan det vara så att den befintliga givaren inte kan bytas ut, och i sådana fall kan man istället ställa in den nya termostaten så att den mäter rumstemperaturen istället för golvet, men ändå reglerar golvvärmen baserat på det.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Byta termostat till vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme är en vanlig och populär uppvärmningsmetod i de flesta delar av huset, förutom i badrummet där el-golvvärme är vanligast. Det ger en behaglig och jämn inomhustemperatur utan synliga element. Om huset har direktverkande el kan det konverteras till vattenburen värme för att använda vattenburen golvvärme. Dessutom kan ett energieffektivt värmesystem som en värmepump kopplas till golvvärmen.

Precis som el-golvvärme har även vattenburen golvvärme en termostat för att reglera temperaturen på vattnet som cirkulerar i golvvärmen och säkerställa att hemmet har önskad temperatur. Behöver du hjälp att byta termostat till vattenburen golvvärme är du välkommen att kontakta oss på Qlel, så får du certifierad hjälp av en elektriker.

Hur fungerar en termostat till vattenburen golvvärme?

En termostat som är ansluten till vattenburen värmegolv kan vara konstruerad på olika sätt beroende på om hemmet har vattenelement eller vattenburen golvvärme – eller både och.  I hemmets vattenskåp finns ställdon som reglerar vattenflödet och termostaten/staterna kommunicerar med dessa för att reglera värmen i golvet.

En styrenhet i vattenskåpet fungerar som en router och hanterar flödena i golvvärmen i olika rum i huset. Om termostaten inte fungerar kan den bytas ut, men om systemet är gammalt rekommenderas oftast att hela styrsystemet byts ut för att säkerställa kompatibilitet mellan alla delar. I äldre hus behöver oftast hela styrsystemet bytas ut för att fungera med en nyare termostat.

Hur byter man termostat till vattenburen golvvärme?

När vattenburen golvvärme inte fungerar som den ska, beror det oftast antingen på en trasig termostat eller problem med kommunikationen mellan olika enheter. Det kan vara fel på ställdonen eller styrenheten, vilket kan leda till att golvvärmen inte regleras korrekt i temperatur eller flöde. Om bara termostaterna i rummen behöver bytas är det enkelt, men om hela systemet behöver bytas ut blir det ett större arbete med att byta styrenhet, ställdon, termostater, shuntar och liknande. Behöver du hjälp att byta termostat till vattenburen golvvärme är du välkommen att kontakta oss på Qlel, så får du certifierad hjälp av en elektriker.

Byta termostat för golvvärme – vanliga frågor

Här nedanför listar vi några av de vanligaste frågorna kopplade till att byta termostat för golvvärme – och besvarar dem. Skulle du ha ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss på Qlel eller vända dig till leverantören du använder dig av.

Kan man byta termostaten för golvvärme själv?

Ja, det är möjligt att byta termostaten för golvvärme själv. För att göra detta, följ noggrant tillverkarens installationsanvisningar för den specifika termostaten och golvvärmesystemet. Se till att bryta strömmen innan du påbörjar arbetet och använd rätt verktyg. Vi rekommenderar dock att du anlitar en certifierad elektriker för att få bytet av din termostat för golvvärme gjort på ett säkert och korrekt sätt.

Vad kostar det att byta termostaten för golvvärme?

Kostnaden för att byta termostaten för golvvärme varierar beroende på olika faktorer som termostatens märke, modell och eventuell professionell installationshjälp. I genomsnitt kan det ligga mellan 500 och 2000 kronor.

Var sitter termostaten för golvvärme vanligtvis?

Termostaten för golvvärme sitter oftast på en lättåtkomlig plats, vanligtvis i närheten av själva golvvärmesystemet. Det kan vara vid eller på väggen, beroende på installationen.

Hur vet jag om termostaten för golvvärme är trasig?

Om golvvärmen inte fungerar som den ska, kan det bero på en trasig termostat. Du kan testa termostaten genom att kontrollera om den reagerar på temperaturändringar och genom att se efter eventuella felkoder på displayen. Om du är osäker kan det vara klokt att konsultera en professionell.

Finns det en rekommenderad temperatur för golvvärme? 

Ja, det finns en rekommenderad temperatur för golvvärme för optimal komfort. Många experter rekommenderar att hålla golvvärmen mellan 22 och 25 grader Celsius. För att ställa in temperaturen på din golvvärme så använder du din termostat som är kopplad till golvvärmen.

Vanligaste anledningen till att byta ut termostaten för golvvärme?

Den vanligaste anledningen till att människor överväger att byta ut termostaten för golvvärme är ofta kopplad till önskan om förbättrad kontroll över uppvärmningssystemet. Många letar efter modernare termostater med avancerade funktioner som programmering, fjärrstyrning eller energieffektivitet för att optimera värmeåtgången.

Vanliga tecken på att termostaten för golvvärme behöver bytas?

Några indikationer på att termostaten för golvvärme behöver bytas ut inkluderar felaktig temperaturkontroll, ojämn uppvärmning, eller om termostaten inte reagerar som den borde på temperaturförändringar. Om användaren märker dessa problem kan det vara dags att överväga en termostatbyte.

Hur lång tid tar det att byta termostat för golvvärme?

Tiden för en termostatbyte varierar, men det tar vanligtvis några timmar. Om man har grundläggande tekniska färdigheter och följer tillverkarens anvisningar kan de flesta utföra termostatbytet själva. Att stänga av strömmen, koppla loss och ansluta ledningar samt montera den nya termostaten är de grundläggande stegen.

Finns det särskilda märken / modeller av termostater som är rekommenderade?

Det finns flera populära märken som Ebeco, Heatit, och Namron som erbjuder pålitliga termostater för golvvärme. Valet av märke och modell kan bero på individuella preferenser, budget och önskade funktioner. Det är viktigt att överväga kompatibilitet med det befintliga systemet.

Vilka fördelar finns med en modern termostat för golvvärme?

Genom att uppgradera till en modernare termostat kan man dra nytta av avancerade funktioner såsom schemaläggning, fjärrstyrning via smartphone och energieffektivitet. Detta kan öka användarkomforten och minska energiförbrukningen genom mer exakt temperaturkontroll och anpassning efter individuella behov. En modern termostat kan därmed bidra till att optimera systemets övergripande prestanda.