DCL-kontakt & uttag – allt du behöver veta

DCL-kontakt är den senaste typen av lampkontakter som infördes som en ny standard av EU den 1 april 2019. Vid nybyggnationer är det obligatoriskt att använda DCL-standard. Många väljer också att byta ut befintliga uttag i äldre bostäder till DCL-kontakter när de hänger upp lampor eller drar om elen i bostaden. Vi förklarar allt du behöver veta om DCL-kontakter och uttag.

Det finns många olika namn för takkontakt, såsom lamputtag, lampkontakt i tak, stickpropp, stickkontakt till lampa och lamppropp. Dessa olika namn används för att beskriva samma funktion, nämligen att koppla in el till taklampan. På marknaden finns det ett stort utbud av lamputtag och lampproppar i olika utföranden och varianter. Det finns till exempel runda lamputtag som kan monteras infällt i taket, samt takuttag som kan användas med eller utan krok för att hänga upp lampan. Genom att använda DCL-lampkontakter som standard blir det enklare att köpa lampor från hela Europa och säkerheten ökar i länder där stickproppar för lampor inte är vanligt förekommande.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Vad är DCL-kontakt?

DCL står för “Devices for Connection of Luminaires” och syftar på takkontakter som är CE-märkta enligt EU:s nya standard. CE-märkning innebär att produkten uppfyller EU:s krav och normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd, oavsett var den tillverkas. Istället för den äldre, klassiska 2-poliga lampkontakten som användes för att koppla in taklampan, har DCL-kontakten en mer långsmal design med tre stift på rad.

Vanliga uttag vs DCL-kontakter

När vi jämför DCL-uttag med traditionella lamputtag, blir det uppenbart att vi står inför en stor förändring i synen på belysningsinstallationer. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Enkelare installation
 • Traditionella lamputtag kräver ofta mer arbete vid installation, med kabeldragning och säkring av anslutningar.
 • DCL-uttag, å andra sidan, erbjuder en “plug-and-play”-lösning som dramatiskt förenklar installationsprocessen. De är designade för att vara mer användarvänliga, vilket sparar både tid och ansträngning.
Hög säkerhetsstandard
   • Äldre lamputtag kan ha varierande säkerhetsnivåer beroende på när och hur de installerades.
   • DCL-uttag följer strikta EU-standarder för säkerhet och kvalitet. Med deras CE-märkning är du garanterad att de uppfyller de senaste säkerhetskraven.
Bra anpassningsförmåga
  • Medan traditionella uttag ofta var begränsade i design och funktion, erbjuder DCL-uttag större flexibilitet. De kan lätt anpassas för användning med olika lampor och armaturer.
Underhåll och långsiktighet
  • Traditionella system kan kräva mer underhåll över tid. Slitage och åldrande på komponenter kan öka risken för fel.
  • DCL-systemen är utformade för att vara mer hållbara och kräver mindre underhåll, vilket gör dem till ett mer kostnadseffektivt och hållbart alternativ på lång sikt.

DCL med ojordad lampa

DCL-uttag kan användas med både jordade och ojordade lampkontakter, men det är viktigt att tänka på skyddsklassen för din taklampa. Om lampan är dubbelisolerad, CE-märkt och/eller gjord helt i icke-ledande material kan du koppla den till ett jordat uttag. Skyddsklassen för lampor anges med klass I för jordad och klass II för ojordad. Observera att ett DCL-uttag inte får installeras i ett rum utan jordad el.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

DCL-uttag för taklampor

Från och med 2019 måste alla nybyggda bostäder använda de nya DCL-uttagen enligt EU-standarden. Om du flyttar till en nybyggd bostad kan det vara så att du behöver byta takkontakt för att kunna använda dina lampor. En temporär lösning kan vara att använda en lamppropp-adapter med en E27-sockel, men det bästa är att byta till DCL-stickkontakter på dina taklampor.

Det är viktigt att göra en elbesiktning när man flyttar till en äldre lägenhet eller hus för att säkerställa att elen är i gott skick och att det inte finns några elfel. Det är också bra att göra en genomgång av elen och byta ut stickkontakterna på tak- och vägglampor när man planerar en renovering, inklusive en el-renovering, av sin nuvarande bostad.

Byta till DCL-uttag (proaktivt)

Vid renovering är det möjligt att installera gamla standard takkontakter men dessa kommer så småningom att sluta säljas. Det kan vara en bra idé att i förebyggande syfte byta ut dina gamla kontakter mot de nya DCL-uttagen för att underlätta framtida köp av taklampor. Utfasningsperioden för den gamla standarden började redan 2009 och 2019 upphörde den att gälla. Detta har gett branschen och bostadsägare möjlighet att smidigt övergå till de nya DLC-uttagen, vilket gör det ännu mer relevant att byta även om de gamla takkontakterna inte är förbjudna att installera vid renovering.

Koppla in DCL-kontakt

Man måste du certifierad kunskap för att utföra vissa elarbeten själv. Du kan själv koppla och byta delar som lampproppar, vägguttag och strömbrytare, men bara om du verkligen vet vad du gör och känner dig trygg i det och om lampan har en jordad kontakt. På Elsäkerhetsverket kan du lära dig mer om vad du får, och inte får göra, själv inom elinstallation. Vi rekommenderar dock att du alltid anlitar en certifierad elektriker så att installationen utförs korrekt och säkert. Här nedanför beskriver vi generellt hur man gör för att koppla in en ny DCL-kontakt.

 1. Skruva isär DCL-kontakten: Först ska du ta bort skruven från utsidan av DCL-kontakten. Det är bäst att använda en stjärnskruvmejsel för att göra det.

 2. Öppna kontakten: Separera de två delarna på samma sida som de guldpläterade polerna och öppna kontakten.

 3. Skruva upp terminalskruvarna: Vrid terminalskruvarna delvis åt höger för att lösa dem, en stjärnmejsel kan användas för att utföra detta steg. Lämna skruvarna kvar i den mässingsfärgade delen av terminalen. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för en ledare mellan den övre stålplattan och den mässingsfärgade nedre delen.

 4. Skala ledarna: Därefter ska ledarna skalas, dessa mått är en bra fingervisning på lämpligt utförande: den yttre isoleringen ska dras tillbaka cirka 2 centimeter. Den inre isoleringen bör skalas bak ungefär en halv centimeter.

 5. För in ledarna: Placera de tre ledarna i skruvterminalerna i rätt ordning. Det är viktigt att följa den exakta ordningen:

  1. Första skruvterminalen: Blåa kabeln (N, står för neutral).

  2. Andra skruvterminalen: gul-gröna kabeln (jordledare)

  3. Tredje skruvterminalen: Brun kabel (L, står för live, fas)

 6. Fäll ihop: Vik ihop de två delarna som tidigare separerades och använd en plattmejsel för att dra åt dragavlastaren. Prova sedan att ansluta till ett eluttag och slå på strömmen igen, då är du klar!

Tekniska detaljer för DCL

Uttagen är tillgängliga i standardstorlekar som är optimerade för enkel installation i både nya och befintliga byggnader. De är utformade för att vara diskreta och estetiskt tilltalande med mått och former som passar smidigt in i olika typer av miljöer och stilar.

Dimensioner & design

Uttagen finns i standardiserade storlekar som är optimerade för enkel installation i både nya och befintliga byggnader. De är designade för att vara diskreta och estetiskt tilltalande med mått och former som passar in smidigt i olika typer av miljöer och stilar.

Effektkapacitet & spänningstolerans

Dessa är utformade för att klara av olika spänningar och effekter för att säkerställa kompatibilitet med olika belysningsalternativ, från energisnåla LED-lampor till mer klassiska ljuskällor.

Material & hållbarhet

Vi har valt ut materialen i uttagen noggrant för att säkerställa att de är hållbara och har lång livslängd. De tål både mekanisk påverkan och miljöfaktorer som fukt och temperaturvariationer.

Kompatibilitet & anslutningsmöjligheter

En av de mest imponerande egenskaperna hos DCL är deras utmärkta kompatibilitet. Uttagen är utformade för att passa perfekt med olika ljuskällor och armaturer, vilket gör det enkelt för användare att uppgradera eller byta ut sin belysning utan några problem.

Säkerhetsfunktioner & certifieringar

DCL-uttagen följer strikta EU-standarder och har genomgått noggranna tester för att säkerställa att de uppfyller höga säkerhetskrav. De har inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar mot överbelastning och kortslutning.

Flexibilitet i installation

Nya DCL uttag är inte bara enkla att installera, de erbjuder också flexibilitet genom olika monteringsalternativ. De kan monteras både infällt och utanpåliggande, vilket gör dem till ett mångsidigt val för olika installationsscenarier och miljöer.

Frågor och svar om DCL

Här nedanför besvarar vi några av de vanligaste frågorna som vi får om DCL-kontakter och uttag.

Vad är en DCL-kontakt?

En DCL-kontakt, eller Dubbelisolerad och skyddsklassad kopplingsdon, är en elektrisk kontakt som är konstruerad för att minimera risken för elektriska stötar och öka säkerheten genom dubbelisolering och specifik skyddsklass. DCL står för Device for Connection of Luminaires och är en stickpropp och uttag för att ansluta fast belysningsutrustning och har blivit den nya standarden när det kommer till uttag inom EU efter de nya direktiven som implementerades år 2019.

Måste man byta till DCL-kontakt?

Från och med 2019 är det obligatoriskt att alla nybyggda bostäder har ett DCL-uttag. Om du bor i en äldre bostad finns det fortfarande möjlighet att behålla ditt befintliga uttag, men det kan vara en bra idé att byta till ett DCL-uttag eftersom de gamla uttagen kommer att fasas ut över tiden.

Hur byter man till DCL-kontakt?

Innan du byter till en DCL-kontakt, är det viktigt att du först identifierar och stänger av strömmen till den elektriska kretsen. När det är gjort kan du koppla bort den gamla kontakten och installera den nya DCL-kontakten enligt tillverkarens instruktioner. Var noga med att följa alla säkerhetsföreskrifter och lokala regler under hela processen. Vi rekommenderar att du anlitar en certifierad elektriker för att byta till DCL-kontakt.

Vad är skillnaden på DCL-uttagen och de gamla uttagen?

DCL-kontakten har en längre och smalare form med tre stift i rad, till skillnad från den rundade takkontakten med två utstickande pinnar.

Blir gamla kontakter förbjudna?

Nej, det kommer inte att bli förbjudet att använda gamla lampdon, men de kommer gradvis att sluta säljas. Det kan vara smart att i förebyggande syfte byta ut dina befintliga kontakter mot de nya DCL-uttagen.

Kan jag använda DCL-lamputtagen i ojordade rum?

DCL-uttag kan endast användas i jordade utrymmen. Om du vill installera ett DCL-uttag i ett utrymme som inte är jordat, måste du anlita en behörig elektriker för att lägga till en skyddsjordledare i den befintliga installationen.

Kan ojordad lampa användas i jordat uttag?

I de flesta fall är det tekniskt möjligt att använda en ojordad lampa i ett jordat uttag. Dock är det alltid bäst att använda korrekt matchade uttag och lampor för att säkerställa optimal funktion och säkerhet.

Får man byta stickpropp själv?

I Sverige är det tillåtet att byta ut stickproppen på elverktyg, hushållsapparater och annan elektrisk utrustning, förutsatt att det görs på ett säkert sätt. Det är viktigt att notera att bytet av stickproppen måste utföras på ett säkert sätt och att rätt verktyg och tekniker används. Om du saknar erfarenhet av elektrisk installation eller känner dig osäker på hur du ska byta ut en stickpropp, bör du överväga att anlita en professionell elektriker. Detta är särskilt viktigt om du planerar att byta ut en stickpropp på en dyr eller komplex apparat, eller om apparaten fortfarande är under garanti.

Jag behöver hjälp att byta till DCL-kontakt, hur gör jag?

Om du behöver hjälp med att installera din DCL-kontakt så är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning eller hjälp. Vi på Qlel finns här för att hjälpa dig!