Elbesiktning – kolla elsäkerhet i hemmet

Om du äger ett hus, en lägenhet eller sommarstuga är det ditt ansvar att se till att elanläggningen är korrekt utförd, fungerande och säker. Det är vanligare med dolda elfel än vad många tror, särskilt när det gäller äldre elinstallationer. Om du inte har fått elen i ditt hem eller fritidshus inspekterad bör du anlita en behörig elektriker för elbesiktning. På Qlel kan du enkelt boka en elbesiktning till fast pris.

Elbesiktning i villa och lägenhet – är det krav?

Det finns idag inget krav om att genomföra en elbesiktning i varken villa eller lägenhet. Men som sagt, om du äger ett hus, en lägenhet eller sommarstuga är det ditt ansvar att se till att elanläggningen är korrekt utförd, fungerande och säker. Då är det en mycket god idé att regelbundet kolla elsäkerheten i ditt hem. Det kommer vi gå igenom i den här texten.

Säkerhetskrav för hushållsel 

Genom att genomföra en elbesiktning kan du försäkra dig om att din elanläggning uppfyller säkerhetskraven. Även om privatpersoner inte får utföra elarbeten utan rätt utbildning, är det ändå ditt ansvar att se till att stickkontakter, maskiner, ledningar, strömbrytare och liknande fungerar korrekt och är säkra för de som bor i eller besöker bostaden.

Eventuella fel i elanläggningen kan vara mycket farliga.

Förhindra elrelaterade bränder

Visste du att Räddningstjänsten kallas till ungefär 1.800 elrelaterade bränder varje år? Det är också vanligt att cirka 280 barn årligen kommer in till akuten med skador efter elolyckor. Vi på Qlel vill därför betona vikten av att göra regelbundna elbesiktningar. På Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om ditt ansvar för elen i ditt hem och vad som är viktigt att tänka på i olika typer av boenden.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

När ska elbesiktning utföras?

En elanläggning har vanligtvis en livslängd på cirka 50 år, men det är ändå viktigt att genomföra en elbesiktning minst vart tionde år. Om du planerar att köpa en ny bostad är det nödvändigt att boka in en elbesiktning innan köpet genomförs. När du köper en bostad tar du över ansvaret för elanläggningen, men elen inkluderas sällan i en överlåtelsebesiktning. Om säljaren inte har genomfört en elbesiktning innan försäljningen bör du gör det själv. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad ingår i en elbesiktning?

När du bokar en elbesiktning hos Qlel kan du vara säker på att våra erfarna och certifierade elektriker kommer göra en grundlig kontroll av din elanläggning. Vi ser till att den är rätt installerad, fungerar som den ska och är helt säker genom att kontrollera följande under vår elbesiktning:

  • Genomgående undersöka hela elcentralen
  • Undersöka all synlig el (lampor, kablar, uttag, brytare med mera)
  • Utföra stickprov på kopplingsdosor, vägguttag och brytare
  • Kontrollmäta elanläggningen Utföra isolationsmätning
  • Utföra kontinuitetsmätning
  • Testa jordfelsbrytare
  • Utföra looptest

När elbesiktningen är klar får du en rapport där vi förklarar vad vi kontrollerat och vilka åtgärder som behövs.

Vad kostar en elbesiktning?

Priset för en elbesiktning kan variera beroende på flera faktorer. Det kan påverkas av var du bor, storleken på din elanläggning och om det finns några elinstallationer eller uttag som behöver åtgärdas. Kostnaden för en elbesiktning ligger mellan 3000 och 5000 kronor. Generellt sett kan mer omfattande besiktningar och högre säkerhetskrav leda till högre priser. Om du vill ha en mer exakt prisuppskattning kan du enkelt skicka en kostnadsfri offertförfrågan till oss.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Hur lång tid tar en elbesiktning?

Genomförandet av en elbesiktning tar normalt sett ungefär fyra timmar, men det kan variera beroende på om det är en villa eller lägenhet som ska besiktas. Det tar längre tid att genomföra en elbesiktning i en större bostad. Likaså om det är en gammal bostad och elanläggning. Men i vanliga fall tar en elbesiktning ungefär fyra timmar att genomföra.

Vem får göra en elbesiktning?

Bara certifierade elektriker får utföra en elbesiktning. Det är alltid nödvändigt att en behörig elinstallatör eller auktoriserad elinspektör utför den. Det är viktigt att personen som utför elbesiktningen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedöma elsystemets säkerhet och funktion för att undvika fel i elanläggningen. En elbesiktning måste också alltid följa gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter, och är en viktig åtgärd för att säkerställa att ditt hem uppfyller de krav som ställs på elsäkerhet.

Varför ska man göra en elbesiktning?

Syftet med en elbesiktning är att säkerställa att elinstallationer i en fastighet är säkra och följer gällande regler och normer. Genom att inspektera och testa elsystemet kan potentiella fel eller brister identifieras och åtgärdas i förebyggande syfte.

Vilka är de vanligaste felen vid elbesiktning?

Vid en elbesiktning kan vanliga säkerhetsrisker inkludera överbelastning av elsystem, bristande jordning, felaktig installation av elutrustning, och ålderdomliga komponenter som kan utgöra brand- eller elchockrisker. Genom att identifiera dessa risker kan åtgärder vidtas för att säkerställa en trygg och effektiv elanvändning.

Hur ofta ska man utföra elbesiktning?

Hur ofta man bör genomföra en elbesiktning varierar, men generellt sett rekommenderas det att bostäder besiktas vart tionde år. För kommersiella fastigheter och offentliga platser kan en rekommendation vara att genomföra besiktningar vart femte år.