Elfel – komplett guide för att undvika vanliga elfel

Det är inte ovanligt med elfel och de kan i värsta fall leda till allvarliga konsekvenser som bränder och skador. Det är faktiskt så att en av tre bränder orsakas av fel med elektroniken. Tänk på att du själv är ansvarig för elen i ditt hem. Om du upplever att något verkar fel, ta aldrig itu med elfelet själv utan ta hjälp från en elektriker. Här är en förklarande guide där vi går igenom vanliga elfel i hus och lägenhet.

Det finns flera olika elfel som kan uppstå i ditt hem. Ett exempel är om du använder jordade kontakter i ojordade uttag, vilket kan leda till att säkringen inte löses ut och att den anslutna komponenten blir strömförande. För att undvika detta är det viktigt att anlita en elektriker för att säkert koppla eluttagen. Här nedan följer några av de vanligaste elfelen.

Jordfelsbrytare löser ut

För att förhindra bränder skyddar jordfelsbrytaren genom att bryta strömmen vid jordfel, både i elanläggningen och i anslutna produkter. Det är viktigt att testa jordfelsbrytaren minst två gånger om året för att säkerställa att den fungerar korrekt. Ibland kan jordfelsbrytaren lösa ut utan anledning vilket kan indikera en tillfällig störning eller ett tillfälligt fel.

Det vanligaste skälet är att du har anslutit en skadad eller gammal elektrisk apparat till ett eluttag. Jordfelsbrytaren slår av omedelbart när en trasig apparat ansluts – den ser till att du ansluter säkert. Det kan också vara en tillfällig överledning i en tvättmaskin eller diskmaskin, för att nämna några exempel. Problemet kan också bero på skadad isolering eller fukt.

Säkringar som löser ut

Säkringar som löses ut kan bero på tillfälliga fel som överbelastning eller kortslutning, men det kan också vara bestående fel. För att ta reda på problemet kan du gå igenom elcentralen eller proppskåpet. Där sitter alla säkringar som löses ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår en kortslutning i anslutna apparater. Det bör finnas ett schema som visar vilken säkring som gäller för vilken del av din bostad. Börja med att felsöka, förhoppningsvis hittar du felet och kan åtgärda det.

Om du har ett gammalt proppskåp kan det vara så att en propp har gått sönder. Du kan se om en propp har gått sönder genom att kontrollera om färgpricken i änden har lossnat. Om så är fallet, byt ut den trasiga proppen mot en ny propp med samma färgprick. Elcentralen är istället utrustad med automatsäkringar som bryter strömmen när elsystemet överbelastas. I det fallet går inte säkringen sönder utan den kan enkelt återställas genom att trycka upp säkringsknappen som har fallit ner.

Blinkande lampor

Blinkande lampor kan vara störande oavsett vilken typ av lampa det är, vare sig det är en fristående lampa, spotlights, taklampa, badrumsbelysning, köksbelysning, trädgårdsbelysning, altanbelysning eller fasadbelysning. Det kan dock också vara ett tecken på ett elfel, antingen att lampan är på väg att gå sönder eller att det finns ett problem med elinstallationen. Om man upptäcker att lamporna blinkar bör man först försöka byta ut lampan. Om det inte löser problemet kan det vara problem med styrningen, det vill säga strömbrytaren eller dimmern, eller något annat problem i elsystemet.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Trasig huvudsäkring

Upplever du att elen i ditt hus beter sig konstigt? Vissa apparater kanske inte fungerar som de ska medan andra bara går på halvfart. Det kan vara så att du har en trasig huvudsäkring. För att ta reda på om det är fallet, börja med att stänga av elmätaren vid huvudbrytaren. Då kommer all el i ditt hem att stängas av. Bredvid huvudbrytaren finns tre huvudsäkringar. Kontrollera om någon av dem är trasig genom att se om metallpärlan på baksidan av säkringen är borta eller inte. Om den är borta är säkringen trasig. Ibland kan pärlan sitta kvar även om säkringen är trasig, så det kan vara bäst att byta ut alla säkringar för säkerhets skull. Se till att ersätta dem med nya säkringar med samma värden som står angivna på säkringarna.

Skadade kontakter & sladdar

Skador på stickproppar och sladdar är ganska vanligt förekommande. Det är också ett farligt problem som bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Orsakerna till problemet kan vara allt från skärskador till slitage. Det är viktigt att alltid dra ur kontakten från uttaget genom att hålla i själva kontakten och inte i sladden, annars finns risken att stickproppen dras ur. Denna typ av skada kan oftast inte repareras, det enda du kan göra är att byta ut den skadade delen med en ny.

Felaktig installation av eluttag

Om eluttag installeras felaktigt kan det leda till allvarliga problem. Det är viktigt att se till att eluttagen är ordentligt fastsatta på väggen och att de inte placeras på platser där de kan komma i kontakt med vatten. Särskilda regler gäller för utomhusuttag och uttag i våtrum för att undvika olyckor på grund av fukt.

Välkommen att kontakta oss på Qlel om du vill ha hjälp att göra ditt hem elsäkert. Vår konsultation är kostnadsfri.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Överbelastade eluttag

Ett vanligt problem med el i hemmet är när eluttagen blir överbelastade. Detta kan inträffa om för många apparater är anslutna till samma uttag, vilket kan leda till överhettning och i värsta fall brand. För att undvika detta bör man vara försiktig med att ansluta för många apparater till samma uttag och undvika att använda flera förgreningskontakter i rad.

Ojordade eluttag

Äldre hus har ofta ojordade eluttag, vilket inte är ett elfel men inte uppfyller dagens standard för elsäkerhet. För att skydda mot elektriska stötar bör bostaden ha jordade eluttag, och om det inte finns bör elen dras om och jordade eluttag installeras. Den moderna typen av takkontakter för lampor kallas DCL-kontakt. Vill du ha hjälp att byta ojordat till jordat vägguttag kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Feldimensionerade kablar

Om kablarna är för små för att klara av den ström som passerar genom dem kan det resultera i överhettning och i värsta fall brand. Detta kan inträffa om man använder kablar som är avsedda för lägre strömstyrkor för att driva enheter som kräver mer ström. Det kan också leda till att enheten fungerar sämre, till exempel en laddbox som laddar bilen långsamt. Om man misstänker att man har felaktigt dimensionerade kablar i sitt hem bör man kontakta en elektriker för att undersöka och åtgärda problemet.

Termostat slutar fungera

Termostater spelar en viktig roll för att hålla huset vid rätt temperatur. Om en termostat går sönder kan den antingen visa fel temperatur eller inte reglera temperaturen alls. Termostater kan placeras som små enheter i olika delar av hemmet, på element eller som de flesta känner igen, termostater för golvvärme i badrummet. Om värmen slutar fungera är det viktigt att undersöka om termostaten behöver bytas ut eller om det finns något annat fel i värmesystemet. I de flesta fall kan problem med golvvärme i badrummet lösas genom att byta ut termostaten.

Vanliga elfel vid elinstallation

Här nedanför listar vi några av de vanligaste felen som kan uppstå i samband med elinstallationer.

Blanda jordat med ojordat

Många äldre hus eller lägenheter har eluttag utan jordning. Det är vanligt att människor börjar renovera och byter ut elsystemet, bara för att sedan upptäcka att stickkontakterna inte passar i uttagen. Att lösa detta genom att byta ut kontakterna till jordade är farligt om anslutningen inte är jordad. Det är viktigt att både kontakten och anslutningen är jordade för att vara säker.

Sladdström i badrummet

Det är mycket viktigt att undvika ojordade uttag i fuktiga områden eftersom det kan orsaka att apparaterna som är anslutna till uttagen blir strömförande. Det är därför inte rekommenderat att använda en ojordad förlängningssladd i badrummet för att få ström.

Feldimensionerade kablar

Om kablarna är för små för att klara av den ström som passerar genom dem kan det resultera i överhettning och i värsta fall brand. Detta kan inträffa om man använder kablar som är avsedda för lägre strömstyrkor för att driva enheter som kräver mer ström. Det kan också leda till att enheten fungerar sämre, till exempel en laddbox som laddar bilen långsamt. Om man misstänker att man har felaktigt dimensionerade kablar i sitt hem bör man kontakta en elektriker för att undersöka och åtgärda problemet.

Välkommen att kontakta oss på Qlel om du vill ha hjälp att göra ditt hem elsäkert. Vår konsultation är kostnadsfri.

Vem är ansvarig vid elfel?

Här nedanför går vi igenom vem som bär ansvaret vid elfel – och hur det skiljer sig mellan lägenhet och ville.

Ansvar i bostadsrätt

I en bostadsrätt är det föreningen som äger fastigheten och har ansvar för byggnadens yttre och gemensamma delar, inklusive elsystemet. Bostadsrättshavaren har dock ansvar för elsystemet i sin lägenhet, inklusive eventuella elfel. Om det uppstår ett elfel på grund av felaktig installation eller underhåll av elsystemet inom lägenheten, kan bostadsrättshavaren vara ansvarig för att åtgärda felet.

Elfel i villa och hus

I en villa är det villaägaren som äger fastigheten och har ansvaret för hela byggnaden, inklusive elsystemet. Om det uppstår ett elfel i villan, är det därför villaägarens ansvar att åtgärda felet. Dock ägs elledningen från gatan till huset och elmätaren som sitter i el-fasadskåpet av nätägaren.

Försäkring vid elfel – vad gäller?

När det kommer till försäkringar är det viktigt att elinstallationerna är korrekt utförda. Om försäkringsbolaget kan bevisa att man själv har utfört elarbetet utan behörighet och därmed orsakat en skada, kan ersättningen för exempelvis en brand minska eller i värsta fall utebli. Eftersom elbränder kan orsaka både personskador och skador på egendom, kan det vara mycket stora belopp som inte täcks av försäkringen.

Om elen är felaktigt dragen räknas det inte som ett dolt fel eftersom det skulle ha upptäckts vid en elbesiktning. En elbesiktning är inte inkluderad i en vanlig husbesiktning, så det är viktigt att göra en separat elbesiktning utförd av en kunnig person för att vara på den säkra sidan. Det är av största vikt att se till att alla elinstallationer i hemmet är korrekt installerade, både för din egen säkerhet och för att din försäkring ska vara giltig.

Undvika elfel i hemmet – 8 tips

För att undvika elektriska fel är det viktigt att regelbundet genomföra kontroller av det elektriska systemet i ens bostad. Det innebär att man bör kontrollera proppar, säkringar och jordfelsbrytare i elcentralen, se till att alla apparater är korrekt installerade och fungerar som de ska, samt inspektera synliga ledningar och kontakter regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller slitage. Om man upptäcker ett elfel är det bäst att anlita en elektriker för att åtgärda det på ett säkert sätt. Stäng av det som har elfelet och kontakta en elektriker, eller en eljour om det är brådskande. Att regelbundet kontrollera och underhålla elsystemet är en viktig del av att ha ett tryggt och säkert hem.

  1. Kontrollera elektronik: Inspektera regelbundet sladdar och kontakter på elektriska apparater för eventuell slitage eller skador. Ersätt trasiga eller slitna sladdar omedelbart.
  2. Undvik överbelastning av eluttag: Använd inte för många apparater i samma eluttag eller grenuttag, eftersom detta kan överbelasta kretsen och orsaka överhettning.
  3. Korrekt användning av förlängningssladdar: Använd endast förlängningssladdar av hög kvalitet och som är godkända för ändamålet. Undvik att överbelasta förlängningssladdar och undvik att dölja dem under mattor eller möbler.
  4. Installera jordfelsbrytare (JFB): Se till att ditt hem har jordfelsbrytare installerade, särskilt i kök och badrum där risken för fukt är högre. Testa regelbundet jordfelsbrytaren för att säkerställa dess funktionalitet.
  5. Professionell elinstallation: Anlita kvalificerade och certifierade elektriker för installation och underhåll av elsystemet. Se till att elsystemet i ditt hem följer lokala och nationella säkerhetsstandarder.
  6. Uppmärksamma varningssignaler: Om du märker flimrande ljus, konstanta säkringsproblem eller elektriska lukt, bör du genast stänga av strömmen och kontakta en elektriker.
  7. Använd rätt ljuskällor och lampor: Kontrollera att du använder lampor och ljuskällor som är kompatibla med armaturerna och har rätt wattstyrka
  8. Stäng av elektronik som inte används: Stäng av eller koppla ur elektriska apparater när de inte används för att minska risken för överhettning.

Välkommen att kontakta oss på Qlel om du vill ha hjälp att göra ditt hem elsäkert. Vår konsultation är kostnadsfri.

Vanliga frågor om elfel

Här nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna kopplade till elfel. Om du inte hittar ditt svar här är du välkommen att kontakta oss på Qlel för en kostnadsfri konsultation. Vi kan självklart även hjälpa dig om elolyckan redan varit framme.

Vad är ett elfel?

Ett elfel uppstår när det finns problem med elsystemet i en byggnad. Det kan vara något som går sönder i elkomponenten, en felaktig installation eller skadade ledningar. Elfel kan få allvarliga konsekvenser som elektriska stötar och bränder.

Vad är vanliga elfel i bostaden?

Det finns flera vanliga elfel som kan uppstå, till exempel skadade kontakter, sladdar och ledningar, felaktig installation av eluttag och andra elektriska apparater, överbelastade elsystem, felaktig installation av belysning och felaktigt dimensionerade kablar. Det är också viktigt att ha jordade eluttag och jordfelsbrytare för att undvika problem, även om de inte direkt orsakar elfel.

Hur hittar man elfel?

Det kan vara utmanande att upptäcka elfel om man inte har rätt utrustning och kunskap. Indikationer på elfel kan vara blinkande lampor, bränd lukt, elektriska stötar eller en säkring som löser ut kontinuerligt. En elektriker har specialverktyg för att identifiera och diagnostisera elfel.

Vilka elfel kan uppstå i en elinstallation?

Det kan vara utmanande att upptäcka elfel om man inte har rätt utrustning och kunskap. Indikationer på elfel kan vara blinkande lampor, bränd lukt, elektriska stötar eller en säkring som löser ut kontinuerligt. En elektriker har specialverktyg för att identifiera och diagnostisera elfel.

Vem har ansvar för elfel i bostadsrätt?

I en bostadsrätt är det föreningen som äger fastigheten och ansvarar för byggnadens yttre och gemensamma delar, inklusive elsystemet. Bostadsrättshavaren har dock ansvaret för sin lägenhet, inklusive eventuella elfel som kan uppstå där.

Vem har ansvar för elfel i villa?

I en villa är det fastighetsägaren som äger hela byggnaden och har ansvaret för den, inklusive elsystemet. Om det uppstår ett elfel i villan är det därför fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda felet. El-ledningen från gatan till huset och elmätaren som sitter i el-fasadskåpet, vanligtvis på fasaden, ägs av nätägaren, medan själva skåpet ägs av fastighetsägaren.

Gäller hemförsäkring vid elfel?

Försäkringen är endast giltig om elinstallationerna är korrekt utförda av en behörig elektriker. Om försäkringsbolaget kan bevisa att du själv obehörigt har utfört elarbetet och därigenom orsakat skada, kan ersättningen för exempelvis en brand minskas eller i värsta fall inte betalas ut.