Installera jordfelsbrytare i elcentral – så kopplar man

Det sägs att nio av tio elolyckor med dödlig utgång hade kunnat förhindras genom att använda en jordfelsbrytare. Det spelar ingen roll om dina uttag är jordade eller ojordade, en jordfelsbrytare kan användas i båda fallen. Även om det inte är lagkrav att ha en jordfelsbrytare är det enligt oss ett måste. Att installera en jordfelsbrytare är den billigaste livsförsäkring du kan ha. Läs mer om vad en jordfelsbrytare är och varför du ska installera jordfelsbrytare.

Vad är en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare, förkortad jfb, är en liten enhet som har stor betydelse eftersom den skyddar mot brand och personskador vid elfel. Problem med ledningar och elektriska apparater kan få allvarliga konsekvenser och öka risken för bränder och stötar. Jordfelsbrytare fungerar som en slags livförsäkring eftersom de löser ut vid avvikelser i elsystemet och stänger av det. Därefter kan man undersöka vad som är fel och slå på strömmen igen. Det finns två olika typer av jordfelsbrytare, Typ A och Typ B. Typ A är den vanligaste sorten och används i bostäder, medan Typ B behövs vid vissa typer av installationer, till exempel solceller.

  • Jordfelsbrytare typ A: Typ A är den vanligaste typen av jordfelsbrytare. Den detekterar nätfrekvent växelström och pulserande likström.
  • Jordfelsbrytare typ B: Typ B detekterar växelström upp till 1 kHz och pulserande likström och kan dessutom också detektera ren likström.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Koppla in jordfelsbrytare

När du ska koppla in en jordfelsbrytare är det viktigt att anlita en behörig elektriker. Att bara ha tillgång till en kopplingsschema räcker inte, arbetet måste utföras av personal från ett registrerat elinstallationsföretag. Om du behöver hjälp med inkopplingen av en jordfelsbrytare är du välkommen att kontakta oss på Qlel. Utöver själva jordfelsbrytaren kan det krävas andra komponenter vid installationen och du betalar även för arbetet. Vissa försäkringsbolag ger rabatt på försäkringspremien om ditt elsystem skyddas av en jordfelsbrytare som är installerad av en auktoriserad elektriker.

Installera jordfelsbrytare – fast pris

Vad det kostar att installera en jordfelsbrytare kan variera beroende på flera faktorer. På Qlel erbjuder vi installation av jordfelsbrytare till fast pris om 3000 kronor inklusive ROT-avdrag. Detta gäller för huvudsäkringar upp till 25A. Om du har en äldre elcentral, eller saknar plats i din nuvarande elcentralen, kommer vi att installera säkringen i en separat kapsling bredvid. Vi reserverar oss för jordfel i befintlig anläggning. Om sådana fel upptäcks vid installationen av jordfelsbrytaren kommer vi att informera dig som kund och komma överens om en lösning samt kostnaden för att åtgärda det.

Jordfelsbrytare löser ut – så gör du

Ibland kan det vara tydligt varför en jordfelsbrytare löser ut, särskilt om det händer när du kopplar in en elektrisk apparat. Ett enkelt sätt att testa är att koppla ur apparaten och se om problemet kvarstår. Om jordfelsbrytaren fortsätter att lösa ut utan någon uppenbar anledning, kan det vara bra att slå på den igen och vara uppmärksam på vad som händer. Om den inte löser ut direkt kan det ha varit ett tillfälligt fel som du inte behöver oroa dig för.

Om jordfelsbrytaren löser ut flera gånger under några dagar eller veckor bör du kontakta en elektriker för att få hjälp. Det kan vara ett tecken på ett mer allvarligt problem som behöver åtgärdas. Du kan anlita en elektriker från Qlel till fast pris.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter att du slagit på ska du göra följande:

  1. Skruva ut dina säkringar eller slå ifrån dina automatsäkringar.
  2. Återställ säkringarna tills du har lokaliserat var felet finns.
  3. Koppla ur all elektronik som är inkopplade mot den säkringen och se om du kan upptäcka fel på någon av dem.

Kontakta oss för att få kostnadsfri rådgivning av en behörig elektriker för att installera jordfelsbrytare.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Är det krav på jordfelsbrytare?

Från och med år 2000 har det varit ett krav att jordfelsbrytare ska finnas i nybyggda bostäder. Jordfelsbrytare är också obligatoriska i skolor, förskolor och fritidshem. Sedan 2004 har det funnits krav på att jordfelsbrytare ska installeras vid elinstallationer i samband med renoveringar och tillbyggnader. Även om det inte är ett krav för just ditt hem, rekommenderar vi alltid att du installerar en jordfelsbrytare. Genom att ha en jordfelsbrytare minskar du risken för olyckor och skyddar dig själv och ditt hem. Om du vill veta mer eller behöver hjälp med att installera en jordfelsbrytare kan du kontakta våra behöriga elektriker för en kostnadsfri konsultation och offert.

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare används för att mäta skillnader i ström mellan fasen och neutralledaren. Om det finns en för stor skillnad bryts strömmen genom att en skyddskrets löser ut. Jordfelsbrytaren kan återställas manuellt eller automatiskt beroende på typ.

Vad får en jordfelsbrytare att slå ifrån?

Det vanligaste skälet till att en jordfelsbrytare löser ut är att en elektrisk apparat som är felaktig är inkopplad. En jordfelsbrytare kan också lösa ut om en apparat används på ett felaktigt sätt, till exempel genom att kopplas in i fel typ av uttag. Avvikelser från normal spänning, så kallade spänningstransienter, kan också orsaka att en jordfelsbrytare löser ut. En annan möjlig anledning är att elledningarna börjar bli dåliga och har förlorat sin isolerande förmåga.

Kan det bli fel på en jordfelsbrytare?

Om en jordfelsbrytare löser ut när det inte behövs, indikerar det att det finns ett problem med den. Det är också möjligt att den kan förlora sin funktion och inte lösa ut även om det uppstår ett jordfel. För att säkerställa att jordfelsbrytaren fungerar korrekt finns det en knapp som du kan använda för att testa den själv. Det rekommenderas att byta ut jordfelsbrytare som tillverkades före 1996 eftersom de inte har genomgått samma kvalitetstestning som moderna jordfelsbrytare.

Hur många säkringar kan en jordfelsbrytare ha?

Det är vanligt att ha en jordfelsbrytare för alla säkringar i hemmet. Men om en jordfelsbrytare är kopplad till många säkringar kan den lösa ut även vid normal användning av el. En rekommendation är att ha två jordfelsbrytare, där den ena täcker kyl och frys för att undvika att de stängs av om det uppstår ett problem någon annanstans i elsystemet.

När är jordfelsbrytaren av eller på?

Om jordfelsbrytaren är på betyder det att ditt elsystem fungerar korrekt. Om den löser ut kan det bero på ett tillfälligt fel eller något som behöver fixas. Det kan vara frustrerande om jordfelsbrytaren löser ut ofta, men det beror oftast på att det finns ett fel som behöver åtgärdas. Kontakta oss om du vill att vi genomför en elbesiktning i din bostad.

När ska man byta elcentral? 

Om du har ett äldre proppskåp utan jordfelsbrytare kan det vara en bra idé att byta ut hela skåpet till en ny elcentral med jordfelsbrytare. En modern elcentral är säkrare och anpassad till dagens krav på elprodukter, samtidigt som den är mindre och snyggare än ett gammalt proppskåp. Våra certifierade elektriker hjälper dig gärna med bytet. Du kan boka en tid om du vet att du måste byta elcentral eller prata med oss på Qlel och få kostnadsfri rådgivning om du behöver ställa frågor gällande din gamla elcentral.

Kontakta oss för att få kostnadsfri rådgivning av en behörig elektriker för att installera jordfelsbrytare.