Installera robotgräsklippare – så gör man steg för steg

En robotgräsklippare är en trädgårdsägares bästa vän då den ger grönare gräs, jämnare klippning och kräver minimal insats från din sida. För att installera din robotgräsklippare behöver du bara se till att den passar din gräsmatta. När det är gjort så kan du luta dig tillbaka och låta robotgräsklipparen sköta resten. I den här guiden så förklarar vi steg för steg hur du enkelt installerar din robotgräsklippare.

En robotgräsklippare gör underhållet av din gräsmatta till ett rent nöje. Med minimal ansträngning från din sida håller sig gräsmattan i toppskick genom kontinuerlig klippning. Det enda du behöver göra är att installera din robotgräsklippare på rätt sätt för just din trädgård. När detta är gjort kan du bara luta dig tillbaka och låta robotklipparen göra jobbet åt dig.

Guide för att installera robotgräsklippare hemma

Här är en enkel 10-stegsguide för att installera din robotgräsklippare. Känner du dig osäker kan du alltid höra av dig till oss på Qlel så kan vi självklart hjälpa dig att installera din robotgräsklippare och montera tillhörande laddningsstation.

Steg 1: Rita en skiss över din trädgård

För att underlätta installationen och säkerställa att allt blir rätt från början är det rekommenderat att göra en skiss över trädgården. Rita in huset, rabatterna, gångarna och andra områden som behöver avgränsas. Tänk igenom så att robotgräsklipparen kan röra sig fritt över hela trädgården. Markera var laddstationen ska placeras, var begränsningsslingan ska dras och var guidelinjen ska anslutas till begränsningsslingan.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Steg 2: Placera ut din laddstation

Det är viktigt att laddningsstationen är placerad centralt i trädgården och att det finns ett eluttag i närheten. Laddstationen ska stå på gräsmattan och ha två meter utan hinder på varje sida och framför. Det spelar ingen roll om det finns hinder bakom laddstationen, som en vägg eller en gång. Det är bra om laddstationen är placerad i skugga, men det är inte nödvändigt.

Steg 3: Lägg ut begränsningskabeln

Begränsningsslingan definierar klippområdet för robotgräsklipparen och börjar vid laddningsstationen, med 50 cm extra kabel sparad för anslutning senare. Olika hinder i trädgården kräver olika avstånd till begränsningsslingan, vilket varierar beroende på vilken robotmodell du har. Läs i instruktionsboken samt kolla mätstickan som ingår vad som gäller för just din robotgräsklippare

  • Fasta murar och väggar: 30 cm.
  • Rabatter och trädgårdsland: 20 cm.
  • Grusgångar: 20 cm.
  • Dammar och vatten: 30 cm. Se även till att det finns en kant för att försäkra dig om att klipparen inte tar ett bad.
  • Hårda gångar så som plattor och asfalt i nivå med gräsmattan: 5 cm.

Stigar som är i linje med gräsmattan kan vara gjorda av stenplattor, betong eller asfalt och behöver inte markeras. Gräsklipparen kan enkelt köra över dem utan problem. Träd behöver inte heller markeras eftersom robotklipparens sensorer känner av dem och undviker att köra på dem. Om det finns ömtåliga träd eller buskar bör de dock markeras som öar för att undvika skador.

Steg 4: Lägg begränsningsslingan tätt mot marken

Sätt fast slingan i marken med de medföljande märlorna. Placera märlorna med cirka 70 cm mellanrum, men om gräsmattan är ojämn kan det behövas tätare placering. Se till att slingan inte hänger i luften för att undvika att den går sönder. Använd extra märlor för att undvika detta. Efter några veckor kommer begränsningsslingan att växa ned i gräsmattan. Om trädgården är mycket kuperad eller om du inte vill att slingan ska synas från början kan du gräva ner den cirka 2 centimeter djupt med en spade eller vinkelslip.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Steg 5: Skapa öar runt hinder

Om du har buskar eller rabatter som sticker ut på din gräsmatta, bör du markera dem med begränsningsslingan. Ta en titt på din skiss för att hitta den närmaste punkten till begränsningsslingan. Dra sedan slingan rakt ut från den punkten till ön. Slå inte ner märlorna helt – använd samma märlor på vägen tillbaka till begränsningsslingan vid gräsmattans kant efter att ön har markerats. Genom att använda samma märlor för begränsningskabeln sitter de tillräckligt tätt för att robotgräsklipparen inte ska se det som en begränsning och köra över den. Placera slingan på en passande avstånd från hindret på ön. Se till att inte korsa begränsningskabeln. Gå från gräsmattans kant, rakt ut till ön, runt ön och tillbaka på andra sidan av hindret till gräsmattans kant där markeringen fortsätter.

Steg 6: Utplacering av guidekabeln till gräsklipparen

Guidekabeln är den kabel som används av robotklipparen för att hitta tillbaka till laddstationen när den behöver laddas eller har klippt klart. När du gör din trädgårdsskiss, markera de platser i trädgården som är avlägsna från laddstationen. Vid dessa platser behöver du göra öglor med cirka 20 cm extra kabel när du lägger ut begränsningsslingan. Guidekabeln kommer att fästas i dessa öglor.

Dra guidekabeln från laddstationen och lämna 50 cm kabel kvar. Fortsätt sedan att dra kabeln två meter rakt ut och mot den markerade punkten på guideslingan. Använd märlor för att fästa kabeln med 70 cm mellanrum.

Klipp av öglan som gjorts i begränsningsslingan och kapa den utdragna guideslingan. För var och en av de tre kablarna genom den blå skarvkopplingen i var sitt hål och se till att de förs hela vägen igenom. Kläm samman skarvkopplingen med en tång eller polygrip och fäst sedan kopplingen med ytterligare en märla, helst på utsidan av begränsningsslingan.

Om din trädgård är uppdelad i flera ytor där robotklipparen inte kan gå emellan, kan du skapa flera zoner genom att markera dem med begränsningsslingor som ansluts till huvudslingan. Robotklipparen behöver då bäras mellan de olika zonerna för att klippa gräset effektivt.

Steg 7: Anslut kablarna i laddstationen

Nu finns det tre kabeländar vid laddstationen: en från guiden och två från begränsningen, en från varje riktning. Mät ut tillräckligt med kabel så att de når för att fästas i laddstationen, fäst anslutningskontakterna och klipp av överflödig kabel. Placera anslutningskontakterna i laddstationen och se till att guidens kontakter fästs i rätt hål enligt angiven riktning. Vill du ha hjälp att installera laddstationen så kan vi på Qlel självklart hjälpa dig. Vi rekommenderar alltid att all elinstallation utförs av en behörig elektriker.

Steg 8: Fäst laddstationen (korrekt!)

När alla kablar är anslutna, är det dags att fästa laddstationen med de medföljande markskruvarna. Fäst laddningsstationen i en vinkel mot gräsmattans kant, där guideslingan finns. Se till att inga kablar vid anslutningen ligger löst och riskerar att brytas.

Steg 9: Koppla i strömmen

Anslut strömsladden till ett vägguttag i närheten. Se till att ingen sladd är på gräsmattans klippyta. Klipparen laddas nu och är snart redo att klippa gräsmattan.

Steg 10: Låt din gräsklippare jobba

I början kan det vara bra att observera klipparen i trädgården för att se hur den hanterar hinder. Om det finns några områden där den inte kan nå, kan du göra justeringar i installationen.

Hjälp med installation av robotgräsklippare hemma

Upptäck en bekvämare väg till en välklippt gräsmatta med oss på Qlel. Vi specialiserar oss på att göra livet enklare för dig genom att erbjuda professionell installation av robotgräsklippare. Med vår expertis och erfarenhet kan du känna dig trygg i att din installation utförs enligt konstens alla regler. Självklart löser vi all administration med RUT-avdrag. Välkommen att kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning och installation av robotgräsklippare.

Vanliga frågor om robotgräsklippare

Här avslutas den guiden med att besvara några vanliga frågor kopplade till att installera robotgräsklippare. Saknar du något svar är du välkommen att kontakta oss på Qlel för kostnadsfri rådgivning av en certifierad och behörig elektriker.

Vilka förberedelser behövs innan installationen?

Innan installationen är det viktigt att markera gränsområden med begränsningskablar, rensa gräsmattan från hinder och eventuellt förbereda en laddningsstation för robotgräsklipparen.

Är det svårt att installera robotgräsklippare själv?

Det beror på modellen och den specifika installationen. Många användare väljer att göra det själva med hjälp av installationsinstruktioner och guider från tillverkaren, medan andra föredrar att anlita professionell hjälp för att säkerställa korrekt installation.

Vilka är de viktigaste stegen i installationen?

De viktigaste stegen inkluderar att markera gränser, placera laddningsstationen, ansluta kablar och eventuellt konfigurera inställningar och programvara enligt tillverkarens anvisningar.

Kan jag installera en robotgräsklippare på sluttande gräsmatta?

Ja, många robotgräsklippare kan hantera sluttningar upp till en viss grad. Det är dock viktigt att välja en modell som är lämplig för sluttande terräng och följa tillverkarens riktlinjer för installation på sluttande ytor.

Hur lång tid tar det att installera en robotgräsklippare?

Tiden det tar att installera en robotgräsklippare varierar beroende på faktorer som gräsmattans storlek, terrängens komplexitet och användarens erfarenhet. Generellt sett kan installationen ta några timmar till en hel dag.

Behöver jag gräva ner kablar för robotgräsklippare?

Oftast krävs det att begränsningskablar grävs ner eller läggs ovanpå marken för att definiera gränsområden och undvika att robotgräsklipparen klipper utanför gräsmattan.

Vilka säkerhetsaspekter ska man tänka på?

Det är viktigt att vara medveten om säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna från tillverkaren under installationen för att undvika risker för skador eller olyckor. Det inkluderar att stänga av strömmen till laddningsstationen vid installation av kablar och att se till att ingen är i närheten av arbetsområdet när robotgräsklipparen är i drift.